Renovering

80 procent av Botkyrkabyggens cirka 10 700 bostäder byggdes på 60- och 70-talet. De behöver nu rustas upp. När 8000 lägenheter ska åtgärdas på 10–15 år gäller det att jobba effektivt. För Botkyrkabyggen är det viktigt att hyresgästerna ska kunna bo kvar även efter upprustningen och den efterföljande hyresjusteringen. Vi måste även säkra husens tekniska kvaliteter och få ihop den ekonomiska kalkylen för upprustningen. Därför har vi skalat ner vara upprustningar och antagit en strategi som kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket är viktigt för oss som allmännyttigt bostadsbolag. Strategin går i korthet ut på att:

  • Hyresgästerna bor kvar under upprustningen
  • Vi renoverar bara det som är nödvändigt, slänger inte ut material och kök som fungerar bra
  • Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till delaktighet
  • Vi upprustar till en standard som hyresgästerna är villiga att betala för och anser sig ha råd med
  • Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill det.

Stambyte

Ett stambyte betyder att vi byter ut vattenrör och ledningar i ditt hus. Efter ca 40–50 år är rören gamla och utslitna och risken är stor att det kan bli vattenläckor. Vi byter också till ett nytt, säkrare elsystem med enbart jordade uttag.

Under stambytet stänger vi av vattnet och river badrummet. Det gör vi för att komma åt rören och ledningarna i väggen. Efter att rören är utbytta bygger vi upp badrummet helt på nytt. När de nya stammarna är på plats släpper vi på vattnet igen.

Under stambytet kommer vi behöva arbeta i din lägenhet ca 8 veckor. Det kommer vara besvärligt för dig men när det är klart har du fått ett nytt och fräscht badrum och stammarna kommer fungera i många år framöver.

Du får alltid information i god tid innan ett stambyte ska göras i ditt hus och bjuds också in till ett informationsmöte.

Se vår film om vad ett stambyte är och hur det går till.

 

Läs mer

Läs mer om renovering i vår broschyr - Renovering hos Botkyrkabyggen

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen