Bo tryggt

Brandvarnare

BrandvarnareBrandvarnare skall vara monterade i våra bostäder. Saknar din bostad en brandvarnare vid inflyttning så kontaktar du vår Felanmälan.

Batteribyte
Det är dags att byta batteri eller byta brandvarnare när den ger ifrån sig korta ljudstötar. De nyare modellerna har inbyggt batteri som håller ca 10-15 år och där måste hela brandvarnaren bytas ut när batteriet är slut.
Du som hyresgäst är ansvarig för att brandvarnaren fungerar under boendetiden.

Så här ser du om brandvarnaren fungerar
Under brandvarnaren sitter en röd lampa som lyser när den fungerar.

Så här provar du batteriet
Du provar batteriet, ljudsignal och viss del av elektroniken, genom att hålla testknappen inne.

Cyklar och barnvagnar

I många fastigheter finns cykel- och barnvagnsrum.
Dit krävs en speciell nyckel. Kontakta din bovärd för att få en sådan.

Fastighetsjour

Fel som uppstår under icke ordinarie arbetstid anmäler du till vår fastighetsjour.

Det kan gälla:

  • översvämning
  • elavbrott (kontrollera egna elsäkringar först)
  • hissfel eller annat som kräver omedelbar åtgärd

Alla fel som kan vara farliga för människor eller kan orsaka skador på fastigheten är ett jourärende.

Förråd

De flesta lägenheter har ett eget lägenhetsförråd i källaren, på vinden eller i anslutning till lägenheten. Bovärden visar ditt förråd i samband med inflyttningen. Förrådet ska hållas låst även om det inte används.

Grillning

Använd i första hand de fasta grillplatserna i ditt område om du vill grilla. Kolgrill får inte användas på balkongen, dels på grund av brandrisken, dels då rök och os från grillen kan störa dina grannar.

Skadedjur

Om du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet (till exempel vägglöss och kackerlackor) är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Botkyrkabyggen har avtal med Anticimex, tel 075-245 10 00, www.anticimex.se. De är experter på skadedjur och du får hjälp utan kostnad. För att undvika spridning av skadedjur, tänk också på att aldrig ta hem möbler och liknande från grovsoprummet.

Tvättstuga

Du har alltid tillgång till en tvättstuga nära din lägenhet. De flesta av våra områden har tvättstuga med elektronisk bokning. Du använder din låsbricka för att boka och komma in i tvättstugan. Kontakta bovärden för en introduktion innan du börjar använda tvättstugan.

I de flesta av våra områden kan du också boka tvättstugan direkt från Mina sidor, eller via vår app Boby Tvätt som du kan ladda ner gratis i App Store och Google Play-butiken.

Läs om brandsäkerhet

I denna broschyr finns viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad.

 

Felanmälan

Felanmälan gör du enklast via Mina sidor.
Boby Mina sidor finns även som app att ladda ner gratis i App Store och Google Play-butiken.
Du kan också ringa in din felanmälan på tel 08-530 694 90.

Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Akuta ärenden tas emot dygnet runt.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen