Överlåta verksamhet

Överlåtelse av verksamhet och lokal

Om du som hyr en lokal planerar att överlåta din verksamhet till någon annan måste du lämna in en skriftlig ansökan till oss om att få överlåta hyresrätten till lokalen. Enligt Jordabalken 12 kap § 36 får en hyresgäst inte själv bestämma om hyresrätten till en lokal ska överlåtas till någon annan. Det krävs att hyresvärden ger sitt skriftliga samtycke till överlåtelsen.

Tillstånd till överlåtelse ges om följande förutsättningar enligt Jordabalken 12 kap § 36 är uppfyllda;

 1.  Lokalen helt eller delvis används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet.
  Den pågående verksamheten måste vara av ett visst slag. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur vanligen inte kan erhålla ett tillstånd för överlåtelse. Den som övertar hyresrätten får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.

 2. Hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelse.
  Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste ha godkänd ekonomi, god     kreditvärdighet och inga betalningsanmärkningar.

 3. Har hyresgästen hyrt lokalen i mindre än tre år krävs att hyresgästen har synnerliga skäl för att få tillstånd till överlåtelse.
  Synnerliga skäl för överlåtelse är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan särskilt beaktansvärd händelse som gör att det i princip är omöjligt för hyresgästen att driva verksamheten vidare.

För det fall hyresvärden inte lämnar hyresgästen tillstånd till överlåtelse kan hyresgästen ansöka hos hyresnämnden och få hyresnämndens tillstånd härtill.

Hur söker du?

Skriv ut ansökan från hemsidan eller beställ via våra KundCenter. Lämna en ansökan om överlåtelse till oss tillsammans med följande intyg;

 • Registreringsbevis
 • F-skattsedel och moms på företaget som önskar överta lokalen
 • Resultat- och balansrapport

Vår handläggningstid är normalt 3 veckor, ofullständig ansökan behandlas inte.

Skicka ansökan till:

AB Botkyrkabyggen
Lokalansvarig
Box 1
147 21 Tumba

Ansökan

Ansökan om överlåtelse av lokal


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
 • Sidansvarig:Webmaster
 • Senast uppdaterad:2019-02-01