Odlingsvägen 20-34 först ut i renoveringsprogram


Odlingsvägen 20-34 som huset såg ut när renoveringen startade.

Botkyrkabyggen står inför stora renoveringar de kommande tio åren. Av Botkyrkabyggens 10 600 lägenheter är 8 100 byggda under miljonprogramsåren och behöver nu rustas upp.

Först ut i ett pilotprojekt var huset på Odlingsvägen 20-34 i Tumba Storvreten, med 99 lägenheter. Erfarenheterna från pilotprojektet utgör ett viktigt beslutsunderlag inför kommande renoveringar av Botkyrkabyggens lägenheter byggda under 1960- och 1970-talet.

Förberedelserna på Odlingsvägen startade 2012, och hösten 2014 påbörjades själva renoveringen. Det skedde efter omfattande tekniska undersökningar och dialog med de boende.

Under hösten 2012 hölls de första dialogmötena med de boende, trappuppgång för trappuppgång. Ambitionen från Botkyrkabyggens sida var att berätta om renoveringsbehovet, samt att samtala med de boende om vad de vill få ut av renoveringarna.

I dialogmötena framkom att de boende såg fram emot att få nya badrum i lägenheterna. De hade också många förslag på förbättringar i området som rör utemiljön och idéer om hur man kan öka tryggheten i området.

Under arbetet med att ta fram en konkret renoveringsplan hölls flera möten med hyresgästerna, där de boende fått ställa frågor och komma med synpunkter.

Renoveringen omfattade stambyten, alltså byte av rör och ledningar. Även ventilation och elsystem har gjorts om. Inredningen i de gamla badrummen byttes ut och och fasaden fick ett lyft med nya inglasade balkonger.

I husets markplan byggdes 13 nya lägenheter med egna uteplatser, genom att utnyttja ytor som tidigare inte utnyttjats fullt ut. Entréerna byggdes om och blev ljusare och luftigare. Utanför huset byggdes en ny modern tvättstuga och nya cykelförråd. Det har även skapats nya sällskapsytor på gården, med bland annat lekplatser och grillplatser.

Renoveringen inne i lägenheterna skedde från början av 2015 och fram till sommaren 2016. Under hösten 2016 färdigställdes arbetena i husets bottenplan, i gemensamma utrymmen och ute på gården.


Under arbetet med de nya entréerna och marklägenheterna.


Nyputsad fasad och inglasade balkonger efter renoveringen.

kontakt för hyresgäster

 

 

 

 

 

Camilla Rapp var Botkyrkabyggens projektsamordnare för Odlingsvägen 20-34.

Brev till hyresgäster
Här kan du läsa några av de brev som skickats till hyresgästerna på Odlingsvägen.

Brev april 2013

Brev december 2013

Brev augusti 2014 

Broschyr om renoveringen dec 2014  

Brev om tidplan mars 2015 

Brev sommaren 2016

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen