Avflyttning dödsbo

Detta händer efter uppsägningen av dödsbo

Botkyrkabyggen gör alltid en besiktning av lägenheten innan den förmedlas till nästa hyresgäst. Besiktningen sker inom 8 arbetsdagar efter att hyreskontraktet blivit uppsagt. Vi kommer att kontakta dig för att boka en tid för besiktning. Du kan också lämna information till oss på KundCenter om hur och när du vill bli kontaktad eller om du hellre själv vill kontakta oss för tidsbokning.

Besiktningsprotokollet är en beskrivning av lägenhetens skick vid besiktningstillfället. Om protokollet innehåller kostnader för skador som ska återställas, så finns det möjlighet att under uppsägningstiden utföra dessa arbeten. Om skadorna inte åtgärdas kommer vi att debitera dödsboet i anslutning till avtalets upphörande.
Om ni väljer att själva åtgärda skadan, behöver detta vara fackmannamässigt utfört för att kostnaden ska tas bort.

Att tänka på under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Därför är det viktigt att vi kan visa lägenheten under uppsägningstiden. Det är bovärden som kontaktar dig för bokning av visningstid. Då kommer ni överens om ifall du vill medverka vid visningen eller om du lämnar en nyckel i tuben. Tänk även på att lämna dina kontaktuppgifter till oss. Om visningen försvåras och/eller försenas riskerar man att bli debiterad* en extra hyra enligt hyreslagen § 26.

Glöm inte:

  • Att lämna aktuellt telefonnummer till KundCenter
  • Att säga upp el-abonnemang, tänk på att göra detta till samma datum som hyreskontraktet upphör
  • Att säga upp telefonabonnemang
  • Att säga upp hemförsäkring

Detta händer när avtalet upphör

Vid månadsslutet när avtalet upphör gör bovärden en sista kontroll precis innan avflyttningen. Bovärden tar kontakt med dig för att bestämma när slutbesiktning av lägenheten ska ske. Vi kommer att titta på städning samt om det har uppstått någon skada mellan besiktning och avflyttning. Om det finns nya anmärkningar så skickar vi ett tilläggsprotokoll med eventuell debitering. Detta gäller även dolda skador under mattor och möbler m.m. som inte syntes vid första besiktningstillfället.

Nycklar och nyckelbricka lämnas tillbaka till bovärden efter överenskommelse, dock senast kl. 11.00 första vardagen efter att hyresavtalet har upphört att gälla.
Även nycklar till förråd, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum samt garage lämnas till bovärden.

Det tar tid att flyttstäda

Flyttstädning handlar om att lugnt och metodiskt ta sig igenom varje yta i hela lägenheten. Kom ihåg att det tar tid att flyttstäda. Det är realistiskt att räkna med tre hela dagar för att ta sig igenom alla ytor i en normalstor lägenhet.

Bovärden bifogar en checklista för flyttstädning med besiktningsprotokollet. Den kan vara till hjälp för att kontrollera att man inte missar något. Om städningen inte är tillräckligt bra gjord, kommer vi att debitera* kostnaden för att anlita professionella städare.

Göra lägenheten i ordning

Återställa ändringar
Om du gjort ändringar i lägenheten utan att kontakta Botkyrkabyggen för ett särskilt tillstånd, måste dessa ändringar återställas till utgångsläget innan avtalet upphör.

  • Borttagna innerdörrar ska sättas tillbaka.
  • Borttagen utrustning, till exempel hatthylla eller badrumsskåp, ska sättas tillbaka.
  • Spikar, betongkrokar, skruv och plugg som sitter i väggar eller tak ska tas bort.
  • Hål i väggarna ska lagas, helst med så kallad latexfog eller spackel. Laga enbart själva hålet, undvik att kladda runt om.
  • Klistermärken och tejp ska tas bort. Använd limlösande rengöringsmedel, till exempel kemiskt ren bensin eller limtvätt för att få bort de sista resterna.
  • Har du lagt in parkett, laminatgolv eller heltäckningsmattor ovanpå ursprungsgolvet så ska de tas bort. Ta också bort eventuella limrester. Eventuellt behövs kemiskt ren bensin.

Ändringar som inte kan återställas
Om ändringar är gjorda eller om något skadats så att det inte enkelt kan återställas, debiterar vi för återställandet. Det gäller givetvis inte för slitage i rimlig omfattning. Men om parketten är förstörd, en dörr har fått ett hål eller om fönstren är spruckna så bedöms detta som en skada, inte slitage. Är lägenheten målad i extrema färger kan det också innebära debitering* för återställande.

Städa och bli av med sopor
Vid flyttstädning kan det blir mer sopor än vanligt. Använd kommunens återvinningscentral alternativt återvinningsstationer och grovsoprum. Prata med bovärden om var dina sopor bäst ska placeras.

Övriga utrymmen
Även utrymmen i förråd/källare/vind ska tömmas och städas, liksom eventuell garageplats. Är detta inte åtgärdat kommer kostnaden för tömning att debiteras*.

*Alla kostnader debiteras dödsboet.

Uppsägning och fullmakt

Blankett för uppsägning av dödsbo  

Fullmakt för dödsbo 

 

flyttstädning

I vår folder hittar du en checklista och andra råd när du ska flytta: Flyttstäda 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen