Skötsel och underhåll av lokal

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen för skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd.

Vanligtvis ansvarar vi som hyresvärd för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer (vatten, värme, ventilation, el och hissar)
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Som hyresgäst ansvarar du för:

  • Lokalens inre underhåll av golv, väggar och tak. Du ansvarar också för underhåll och byte av utrustning och installationer, t ex kylskåp, spis, wc, handfat, särskild för lokalen installerad och anpassad ventilation.
  • Att forsla bort sopor och avfall som härrör från den verksamhet som bedrivs i lokalen. Kontakta SRV för att teckna avtal om hantering och bortforsling av sopor.
  • Inbrottsskydd såsom skalskydd och lås. Detta bör anpassas till den verksamhet du bedriver i lokalen. Du måste också ha en försäkring då du är kostnadsansvarig för skador som uppstår vid inbrott eller åverkan, t ex skador på fönsterrutor och entrédörrar.
  • Brandskyddet i lokalen. Du ansvarar för att ha ett tillräckligt för verksamheten fungerande brandskydd, som t ex brandvarnare, brandsläckare, markerade utrymningsvägar och du ansvarar även för underhållet av brandskyddet.

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2014-10-31