Botkyrkabyggens historia

På 1950-talet då Botkyrkabyggen bildades var Botkyrka fortfarande till största delen en landsbygdskommun med skog, åkrar och ängar. Men så byggde kommunen några flerfamiljshus i Segersjö.

1949 Botkyrka kommun börjar bygga de första moderna flerbostadshusen i Segersjö. Det är huvudsakligen trevåningshus utan hiss men på Kyrkvärdsvägen 23 byggs några år senare ett åttavåningshus.

1956 Kommunen planerar för att bygga flerbostadshus även i Tuna och beslutar att bilda ett bostadsbolag för att ta hand om fortsatt utbyggnad.

1957 Kungliga Patent- och registreringsverket godkänner registreringen av AB Botkyrkabyggen den 1 april. Samma dag flyttar de första hyresgästerna in i höghuset i Segersjö. Det har hiss! Traktens ungar vallfärdar till 23:an för att provåka denna märkliga modernitet.

1958-1963 Tuna-området byggs ut med 924 lägenheter.

1961-1971 Tumba centrum byggs, 447 lägenheter samt butiks-lokaler och sociala inrättningar.

1966-1972 Nästa stora bostadsprojekt blir Storvreten. Totalt byggs 2 130 lägenheter i området under de här åren.

1970-1975 Norra Botkyrka bebyggs med omkring 10 000 lägenheter i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Stockholms stad äger stora markområden i norra Botkyrka och stockholmsägda, Svenska bostäder tar hand om exploateringen i Norsborg. Ett annat stockholmsbolag, Familjebostäder, köper husen i Fittja av en privat byggmästare medan Botkyrkabyggen svarar för utbyggnaden i Alby. När norra Botkyrka är till hälften färdigbyggt börjar efterfrågan på bostäder minska.

1975-1977 Omkring 1 000 lägenheter byggs i Eriksberg.

1976-1984 Botkyrkabyggen hamnar i ekonomisk kris och hotas av konkurs på grund av bland annat outhyrda lägenheter. Regeringen skjuter till pengar och Stockholms kommun stödköper aktier i Botkyrkabyggen. Ekonomin stabiliseras.

1985 Botkyrkabyggen köper husen i Fittja och Norsborg. Bolaget får över en natt mer än dubbelt så många lägenheter som tidigare.

1987 Botkyrka kommun köper tillbaka de aktier som Stockholms kommun stödköpte när Botkyrkabyggen hotades av konkurs. Bolaget blir helägt av Botkyrka kommun.

1989-1993 Inga fler nya bostadsområden kommer till. Men i södra Botkyrka byggs nästan 500 hus som kompletterar den befintliga bebyggelsen, till exempel radhuslägenheterna i Tullinge.

Dessutom satsar företaget på ombyggnader och renoveringar. Boinflytandet utvecklas, bland annat startar ett boråd i Norsborg och ett förvaltningsråd på Albyberget.

1995-1996 Ett omfattande miljöarbete med information och utbildning genomförs. Den första miljögården invigs.

1997 Botkyrkabyggen fyller 40 år och firar bland annat med en familjefest i Hågelbyparken. Nära 5 000 hyresgäster med familjer deltar i firandet. Alby Centrum fyller 25 år och firar med upp-trädande av lokala stjärnor - Alby Fejmare och Latin Kings.

1997-2000 Ny organisation med husvärdar som ansvarar för var sitt område och utgår från lokaler ute i bostadsområdena införs. Ökat stöd till social verksamhet i bostadsområdena. Sommaraktiviteter för barn och ungdomar, till exempel dagläger på Lida, fotbollsskola samt öppethållande av fritidsgårdar och parklekar. Ökat inslag av självförvaltning.

2001-2003 Vitaliserat Boinflytande, ViBo startar som ett treårigt samarbetsprojekt mellan Botkyrkabyggen och Hyresgäst-föreningen. Efter projekttiden övergår ViBo till att bli en del av det löpande utvecklingsarbetet. 2001 Med stöd från Botkyrkabyggen startar en grupp fittjaungdomar Fittja Drift och underhåll AB. I Fittja byggs också en sopsugsanläggning om till Ungdomens Hus. Botkyrkabyggen köper in 10 tjänstecyklar för att minska bil- och mopedåkandet i företaget.

2003 Botkyrkabyggen vinner den svenska finalen i tävlingen Bästa arbetsplats för livslångt lärande och får en silvermedalj i Europafinalen.

2004 För andra året i rad utses Botkyrkabyggen till Sveriges Bästa arbetsplats för livslångt lärande. Botkyrkabyggen har inte producerat nya bostäder på över tio år men börjar nu planera för en viss nybyggnation.

2005 Botkyrkabyggen sluter ett 5-årigt samarbetsavtal med Skanska om nyproduktion av ett 50-tal nya hyreslägenheter om året. Botkyrkabyggen köper också ett hus med 49 lägenheter i det nya bostadsområdet Tumba Park. Arbetet med Alby 2020, en vision av framtidens Alby inleds. De första markbehållarna, molokerna för hushållssopor grävs ner.

2006 Husvärdarna specialiserar sig och blir antingen bovärdar, miljövärdar eller reparatörer. De första hyresgästerna flyttar in i det nya huset i Tumba Park. Därmed utökas för första gången på mer än 10 år Botkyrkabyggens lägenhetsbestånd. Under hösten påbörjas markarbetena för ett nytt höghus i Segersjö. Det blir inflyttningsklart november 2007 - 50 år efter att det första höghuset i Segersjö stod klart.

2009 I Riksten, Tullinge, har nio hus med sammanlagt 50 lägenheter nyproducerats. Ytterligare nyproduktion påbörjas i Tullingeberg med 85 lägenheter fördelade på tre byggnader.

2010-2011 I Alby har tio lägenheter byggts om till etagelägenheter genom att en helt ny modul lyfts på plats på taken. De befintliga lägenheterna på 92 kvm och har utökats med en övervåning på 23 kvm samt en terrass om ca 30 kvm i söder- eller västerläge.
Nyproduktion av 85 lägenheter i Tullingeberg, fördelade på tre byggnader, samt i Norrhagen, Tullinge, i fem byggnader, med 53 lägenheter. I Norrhagen byggs så kallade lågenergihus, med en energianvändning på max 60 kWh per kvadratmeter och år. Samtliga lägenheter förses med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el.
Ett vindkraftverk har förvärvats i Hedboberget utanför Rättvik. Vindkraftverket har en effekt på 2 MW med en beräknad elproduktion på 5,7 GWH. Avsikten är att elproduktionen ska kunna svara för en viss del av den el som förbrukas i bolagets egna allmänna utrymmen, som tvättstugor, hissar, belysning på gårdar och parkeringsplatser. Totalt beräknas vindkraftverket stå för ca 20 % av den totala elförbrukningen.

2013 Den största försäljningen av fastigheter i Botkyrkabyggens historia genomförs, då 1300 lägenheter på Albyberget övertas av Mitt Alby. Därmed stärks Botkyrkabyggens ekonomi inför kommande renoveringar.

2014 Andelsägarmetoden införs i två fastigheter på Eriksbergsåsen. 43 hushåll betalar för en andel i fastigheten och blir därmed ansvariga för sina lägenheter gällande det inre lägenhetsunderhållet.
Det stora renoveringsprogrammet inleds med ett pilotprojekt i Storvreten.

2016
Botkyrkabyggen färdigställer 74 nya ungdomsbostäder i Storvreten och Tuna, med gångavstånd till Tumba centrum. Ungdomsbostäderna byggs med färdiga lägenhetsmoduler och hyrs ut i max fyra år till ungdomar mellan 18 och 25 år.

2017
72 nya lägenheter blir under hösten inflyttningsklara i Riksten Friluftsstad i Tullinge.

Mer historia

Läs Botkyrkabyggens jubileumstidning från 60-årsjubileet 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen