Vår uthyrningspolicy

Vi på Botkyrkabyggen har 10 600 hyreslägenheter i Botkyrka kommun med mål att alla våra hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt hem hos oss.

Utöver vanliga hyreskontrakt har vi:

 • SeniorBo - Sökande som är +65 år
 • KompisBo - Sökande som är mellan 18-30 år och vill dela bostad
 • TjänsteBo - Företag söker som har behov av bostad för att anställa
 • TrädgårdsBo - Sökande som vill bo med trädgård mellan 45-120 kvm
 • Ungdomslägenheter - Sökande som är mellan 18-25 år
 • Korttidskontrakt - Sökande som behöver tillfällig bostad

Sök bostad hos Botkyrkabyggen

Alla som uppfyller Botkyrkabyggens uthyrningspolicy kan bli hyresgäst. För att kunna söka bostad hos Botkyrkabyggen gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år vi hyresavtalets upprättande
 • Du ska ha svenskt personnummer, vara folkbokförd i Sverige, vara EU-medborgare, vara nordisk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • Du ska kunna betala hyran för den sökta bostaden och ska kunna styrka din inkomst.
 • Alla betalningsanmärkningar och skulder som ligger hos Kronofogden eller andra kravställare måste vara reglerade.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria.
 • Du som hyresgäst får inte inneha annat permanent boende såsom annan hyresrätt/bostadsrätt/villa/radhus. Din bostad hos Botkyrkabyggen räknas som ditt permanentboende där du bor och ska vara folkbokförd.
 • Ni kan endast ha ett bostadsavtal per familj inom äktenskapet (make/maka, sambo/partner).
 • Föräldrar och barn kan inte teckna ett gemensamt bostadsavtal.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela din boendetid hos Botkyrkabyggen.
 • Du som bostadssökande måste delta på visningen av bostaden innan du kan tacka ja till erbjudande om lägenheten.
 • Vid anmodan måste du kunna styrka dina inkomster inom angiven tid, annars förlorar du din plats i kön.
 • Våra bostäder är byggda för ett max antal personer som får vara boende i bostaden samtidigt, se antal längre ner i detta dokument.

Du som 16-åring och boende i Botkyrka kommun kan registrera dig som sökande och samla poäng tills du fyllt 18 år och kan söka bostad.

Ekonomi

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då du hyr en bostad hos oss. Vi har inga krav på anställning, däremot måste du/ni kunna styrka er inkomst. När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst.

 • Inkomst av eget arbete (tillsvidare/visstidsanställd/vikariat/ tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning)
 • Pension/aktivitetsstöd
 • Studiebidrag
 • A-kassa
 • Ränta på kapital, egna bankmedel och andra kapitaltillgångar
 • Taxerad inkomst för egen företagare eller motsvarande.

Dessutom räknas följande som inkomst:

 • barnbidrag
 • underhållsbidrag
 • bostadsbidrag/bostadstillägg

Inkomstnivå
För att godkännas för kontrakt krävs det att din inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

För godkännande krävs det att din inkomst skall stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. När hyran är betald ska du ha ett bestämt belopp kvar. För 2016 är beloppet 4679 kronor för en ensamstående vuxen och 7729 kronor för två vuxna (Konsumentverkets beräkningar av kostnader för en rimlig levnadsnivå, vilka indexregleras varje år).

För pensionärer och studerande ska beloppet som ska vara kvar efter betald hyra vara 3679 kronor för ensamstående resp. 6729 kronor för två vuxna. Särskild prövning av inkomster kan göras.

Ungdomslägenheter och KompisBo
För ungdomslägenheter och KompisBo kräver vi ingen inkomst. Dock får du inte ha skulder och/eller betalningsanmärkningar som avser hyresskulder, vare sig till AB Botkyrkabyggen eller annan hyresvärd.

Om dina sammanlagda inkomster inte står i proportion till den aktuella hyresnivån kan du som sökande, i undantagsfall, godkännas om borgensförbindelse med godtagbar borgensman tecknas eller hyresgaranti. Vid prövning av om borgensmannen är godtagbar skall beaktas att inkomster och tillgångar finns så att borgensmannen dels klarar sin egen ekonomi och dels kan betala uteblivna hyror för hyresgästen. Detta avser sökande som är max 25 år.

Ordnad ekonomi och störningsfritt boende
Vi godkänner inte att du har skulder eller blivit avhyst pga bristande hyresbetalningar eller upprepade störningar hos Botkyrkabyggen eller andra hyresvärdar. Du måste ha skött tidigare hyresbetalningar till Botkyrkabyggen eller till andra hyresvärdar.

Du ska vid anmodan kunna uppvisa referenser, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Trångboddhet

Våra bostäder är byggda för ett max antal personer som får vara boende i bostaden samtidigt. Syftet är att förhindra osunda boendeförhållande, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas.

 • 1 ROK   Max 3 personer, < 49 kvm
 • 2 ROK   Max 4 personer, < 70 kvm
 • 3 ROK   Max 6 personer, < 90 kvm
 • 4 ROK   Max 8 personer, < 110 kvm
 • 5 ROK   Max 10 personer, < 120 kvm

Medköande

Medköande är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med båda sökande och den gemensamma inkomsten läggs till grund för godkännande.

Förmedling och poängberäkning

För bostadssökande boende inom Botkyrka kommun samt hos Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggen förmedlar själva bostäder till hyresgäster hos Botkyrkabyggen, boende i Botkyrka kommun samt till våra koncept. Utöver detta har Botkyrkabyggen ett avtal med Botkyrka kommun gällande förtur på ett visst antal bostäder enligt samarbetsavtal.

 • Bor du hos Botkyrkabyggen går vi efter din boendetid på senaste/pågående kontrakt och du får 1 poäng/dag
 • För bostadssökande boende inom Botkyrka kommun går vi efter en aktiv och tidsbaserad kötid. Sökande får 1 poäng/dag
 • Om du flyttar ut från kommunen kan du inte stå kvar i Botkyrkabyggens kö utan du måste registrera en ny intresseanmälan hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Din intresseanmälan raderas vid revision och dina poäng nollställs
 • Poängen är personliga och kan inte överlåtas till annan sökande
 • Det går inte att göra något för att få fler poäng än 1 poäng/dag

För bostadssökande som är boende utanför Botkyrka kommun
Förmedling av bostäder till övriga som vill flytta till Botkyrka kommun förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. De bostäder som förmedlas går efter en tidsbaserad kötid.

Våra bostäder fördelas enligt följande uppdelning per kategori:
Utöver vår ambition att förmedla vissa bostäder till våra koncept fördelar vi och publicerar våra lediga bostäder enligt följande:

 • 1/3 till hyresgäster med avtal hos Botkyrkabyggen
 • 1/3 till boende i Botkyrka Kommun som inte avtal med Botkyrkabyggen
 • 1/3 till övriga som vill flytta till Botkyrka Kommun

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand. Du måste ha vårt godkännande för andrahandsuthyrningen. Tänk på att om du saknar godkännande till andrahandsuthyrning riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt. Om vi upptäcker avvikelser avseende regler kring andrahandsuthyrning, vidtar vi rättsliga åtgärder. Exempel på skäl för andrahandsuthyrning är arbete eller studier på annan ort under en begränsad tid. Vårt godkännande för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och du måste kunna styrka detta med intyg.

För att en andrahandsuthyrning ska godkännas måste både hyresgästen och andrahandshyresgästen komma till KundCenter och skriva på ett avtal avseende andrahandsuthyrningen.

Policyn är beslutad av Botkyrkabyggens styrelse 2016-02-01


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
 • Sidansvarig:Webmaster
 • Senast uppdaterad:2019-02-01