Uppsägning av lokalavtal

Det finns två typer av uppsägningar av lokalavtal, uppsägning för villkorsändring och uppsägning för avflyttning.

En uppsägning måste vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare. Det ska tydligt framgå vilken typ av uppsägning du gör, för villkorsändring eller för avflyttning.

Din uppsägning ska alltid innehålla följande information

  • Lokalens adress och id-nr (xxxxx-xxxx)
  • Ditt eller företagets namn, organisations nr och kontaktuppgifter

Vid uppsägning för villkorsändring ska uppsägningen även innehålla

  • De villkor i lokalavtalet som du önskar förhandla om inför nästa avtalsperiod

Vid uppsägning för avflyttning ska uppsägningen även innehålla

  • Datum för avflyttning (läs i ditt lokalavtal hur lång avtalsperiod och uppsägningstid du har).
  • Glöm inte att även säga upp övriga avtal som är kopplade till lokalen, t ex förråds- och parkeringsavtal.
  • Du kan använda uppsägningsblanketten som finns här till höger som PDF.

Blankett för uppsägning

Hämta uppsägningsblankett för lokal.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen