Renovering i Storvreten

Våra bostadshus i Storvreten ska stambytas de kommande åren. Stambyte innebär att vi byter ut rör och ledningar i husen för att de är gamla och utslitna. 


Renoveringen i Storvreten startar med fyra olika projekt: ett på Odlingsvägen, två på Storvretsvägen och ett på Hålvägen. Planeringen är i full gång inför dessa projekt och de beräknas att starta våren 2019. Det kan komma att ändras. 

Vilka hus ska renoveras framöver?

Alla hus i Storvreten ska renoveras framöver men några ligger längre fram i planeringen än andra. 

  • Odlingsvägen 2-10, Storvretsvägen 15-23 och 25-33 - Renoveringen planeras att starta sommaren 2019. 
  • Hålvägen 20 - Renoveringen planeras att starta våren 2019.

Vilka hus har renoverats?

  • Odlingsvägen 20-34 - Renoverades som ett pilotprojekt från hösten 2014 till hösten 2016. 

Projektet

Byggstart: Prel. våren 2019

Antal lägenheter: ca 2200

Projekt: Stambyte

 

KONTAKT FÖR HYRESGÄSTER

Jonas Holm är Botkyrkabyggens projektsamordnare för renoveringen i Storvreten.
Tel: 08-530 694 66, e-post: 
jonas.holm@botkyrkabyggen.se

 

mer information

Vad är ett stambyte? 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen