Bli en gårdsambassadör!

Boendekraft handlar om att ta tillvara på de boendes egen kraft. Boendes egen förmåga, vilja och kompetens att tillsammans med Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen utveckla våra områden.


De som arbetar med Boendekraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig för att bidra till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra bostadsområden kan bli gårdsambassadörer.

 

Syfte och mål

Botkyrkabyggens och Hyresgästföreningens gemensamma avsikt är att skapa trivsel, delaktighet, engagemang och trygghet som leder till ökad nöjdhet bland de boende.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och upprustning av Botkyrkabyggens nuvarande och tillkommande fastighetsbestånd.

Vad ingår i Boendekraft?

Boendekraft kan arbeta med förbättringar och trivselfaktorer som rör allmänna utrymmen, trapphus, gården, lekplatsen etc. Både sådant som ökar trivseln och sådant som ökar tryggheten!

Vi vill bli fler!

De som arbetar med Boende­kraft i våra områden kallas för gårdsambassadörer. Alla hyresgäster som tillsammans vill engagera sig för att bidra till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra bostadsområden kan bli gårds­ambassadörer. Man behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att bli gårdsambassadör.

Några exempel på vad man kan göra: vara lokalansvarig, ordna en bastu eller ett gym, odla, se till tvättstugan, boka städdagar med mera – allt i överenskommelse med hyresgäster i området.

För att bli en gårdsambassadör måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Respektera allas lika människovärde, föregå med gott exem­pel, vara en god förebild och känna stolthet för sitt område.
  • Som gårdsambassadör har man ingen beslutsfattande roll, dvs man måste lägga fram sina förslag som alla andra hyresgäster. Därefter tas beslut på ett bomöte.

Vill du vara med?

Boendekraft har nu vuxit till ca 240 gårdsambassadörer. Vi vill gärna bli fler!
Vill du vara med? Kontakta din bovärd eller din lokala hyresgästförening.

Läs mer på sidorna här under om vad som händer inom Boendekraft i området där du bor.


Juniorambassadörer i Alby.

Rapport om boendekraft

White arkitekter har tagit fram en rapport om Botkyrkabyggens Boendekraft. Rapporten tar upp de positiva effekter som kan skapas genom initiativ som Boendekraft. Läs rapporten här. 

några tidigare projekt

Målning av entréhall på Albyvägen

Invigning av kvarterslokal på Alhagsvägen

Klicka på flikarna till vänster för att läsa mer om vad som händer inom Boendekraft i ditt område!

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2018-08-08