Upphandlingar

Botkyrkabyggen genomför varje år ett stort antal upphandlingar.  En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta. 

Alla aktuella upphandlingar hittar du här till höger.

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Botkyrkabyggen lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Aktuella upphandlingarUpphandlingar

Här hittar du Botkyrkabyggens alla aktuella upphandlingar.

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen