Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Alby

I det här numret av nyhetsbrevet: 

läs tidigare nyhetsbrev

2018

Nummer 1 2018

 


Områdeschefen Ingela Edling utanför Alby centrum, som snart kommer att få förbättrad belysning och tryggare närvaro av vakter.

NÄRVARO OCH BÄTTRE LJUS ÖKAR TRYGGHETEN                                                                  

Trygghetsarbetet i Alby är ett bevis på att det går att arbeta med trygghet på många olika sätt. Mycket av arbetet består av ständigt återkommande åtgärder så som trygghetsvandringar där hyresgäster, Botkyrkabyggen och kommunen vandrar runt och diskuterar hur området kan göras tryggare. Ytterligare en annan trygghetsvandring utförs sedan den 1 oktober av nattvandrande kvinnor på helgkvällar i Alby, vilket Botkyrkabyggen sponsrar. Under året har även många hyresgäster i Alby öppnat sina dörrar för Södertörns brandförsvarsförbund som har gjort hembesök för att testa brandvarnare och informera om bränder.

Botkyrkabyggens trygghetsarbete består även av insatser som inte behöver göras lika ofta, så som förbättring och förstärkning av belysningen i och runtom Alby centrum. Detta arbete planeras starta under hösten. Utöver förbättrad belysning pågår även ett arbete med att höja kvaliteten på väktarnas kontroll av utrymmen i centrum med hjälp av ett tydligare schema för kontrollen. I nästa steg digitaliseras kontrollen genom installering av ”blippar” – digitala kontrollstationer – där vaktbolag markerar sin närvaro vid genomsök av centrum. En trygghet för alla som vistas i Alby centrum.

- I Alby arbetar vi helt enkelt med trygghet på många plan. Att sponsra nattvandring, att diskutera åtgärder för otrygga platser tillsammans med polis och hyresgäster och att säkra centrum är några av alla våra insatser, säger Ingela Edling, Botkyrkabyggens områdeschef i Alby.

Upp ↑


 

LEKFULL GÅRDSRENOVERING                                

Under året har gården utanför Lagman Lekares väg 17 till framsidan på Lagman Lekares väg 59 omvandlats till en plats med ny lekutrustning, buskar, grillplatser, stenplattor utanför entrén samt en boulebana. Renoveringen blev färdig i somras och gav utöver sprillans nya lekredskap och en lång, gul löparbana, även en upprustning av gårdens fotbollsplan. Den tidigare grusplanen är idag en konstgräsplan med flera fotbollsmål som gör det möjligt för många framtida fotbollsproffs att spela samtidigt. Utanför fotbollsplanen ståtar också en nybyggd basketplan med en hög basketkorg att dribbla runt.

Efter att renoveringen blev färdig i somras har en del små justeringar gjorts under hösten, så som kompletteringar av lekredskap, cykelställ och växter. Många hyresgäster har uttryckt uppskattning över resultatet och under sommarens och höstens eftermiddagar och kvällar vistades många hyresgäster ute på den nya gården. Sommaren 2019 kommer en likvärdig renovering att ske på innergården till Lagman Lekares väg 1–15 och 57–69.


NYA HYROR FRÅN JANUARI                                    

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har efter förhandlingar skrivit avtal om hyresjusteringar för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel. Bolaget kommer bland annat via ytterligare boinflytande skapa mer levande stadsdelar och stabila bostadsområden.

Parterna har även avtalat om de lägenheter som ska rustas upp, motsvarande ett påslag på ytterligare 700 kronor i månaden som träder i kraft när bostaden är upprustad. Men summan kan variera beroende på vilka tillval hyresgästen gör i sin bostad.

Upp ↑

TRYGGARE ENTRÉER PÅ
ALBYVÄGEN

Innan årsskiftet kommer Botkyrkabyggen att byta ut entrédörrarna på Albyvägen 12 och 14. För att öka tryggheten runt entréerna byts även fönstren vid entrédörrarna ut till större fönster som går hela vägen från tak till golv. Fönstren kommer att släppa in mer ljus och göra entréerna både tryggare och ljusare.

säkrare hissar med innerdörr

I augusti startade arbetet med att renovera hissar i Alby. Först ut var hissen på Lagman Lekares väg 19, som följdes av hissarna på Lagman Lekares väg 21, 23 och 25 samt hissen upp till vårdcentralen i Alby centrum. Under de kommande veckorna kommer även hissen på Lagman Lekares väg 27 att renoveras. Under renoveringarna byts hisskorgarna ut och en elektronisk innerdörr monteras, vilket ökar säkerheten i hissarna.

 


 

SÅ UNDVIKER DU AVLOPPSSTOPP

Nu när stamspolningen av hela Alby är avslutad kan det vara bra att tänka på det här:

  • Häll aldrig matfett eller matolja i köksvasken. Torka istället bort fettet/oljan med ett papper eller häll det i en burk/flaska med kork som du lämnar till återvinningscentralen.
  • Spola enbart ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Byt ut ditt doftblock i plast mot ett doftblock i gel, som fästs direkt på toalettens innervägg. Plastvarianten kan lossna och orsaka avloppsstopp.
  • Rensa golvbrunnen i badrummet samt vattenlåset under handfat och diskbänkmed jämna mellanrum.

KALLT I LÄGENHETEN?

Temperaturen i din lägenhet är inställd på 20 grader. Tycker du att det känns kallare? Gå igenom dessa steg:

  • Se till att fönsterventilerna är öppna
  • Stäng ventilen i köket
  • Kontrollera att termostaten på elementet är påslaget
  • Ställ inget framför elementen
  • Vädra snabbt om du behöver.

Mät temperaturen innan du gör en felanmälan genom att placera en termometer mot en innervägg. Om temperaturen ändå visar under 20 grader, kontakta felanmälan. 

 

DET ÄR I ALBY DET HÄNDER

På Alby torg har det varit full fart under sommaren och hösten. Sommaren började med Cirkus Cirkörs magiska cirkusshow som återkom till torget under hösten. Sommarens show följdes av prova-på-cirkus då Albybor gick på lina, jonglerade och voltade tillsammans med cirkuspedagoger. När cirkusredskapen hade städats undan från torget drog fotbolls-VM igång och en storbilds-tv lockade återigen Albyborna till torget. Fotbollsfesten följdes av musikfestivalen This is Alby och därefter en basketturnering för barn och ungdomar som fick hela torget att svettas.

 Upp ↑


 

SATSNING PÅ TRYGGARE GÅRDAR

Tack vare ett bidrag från Boverket på 20 miljoner kronor gör Botkyrkabyggen sin största satsning någonsin för att renovera gårdar i Alby, Storvreten, Fittja och Norsborg. Till Boverkets bidrag lägger Botkyrkabyggen en lika stor summa, vilket sammantaget innebär 40 miljoner kronor till att skapa utemiljöer som främjar gemenskap och trygghet. Förslag på hur pengarna bäst används kommer att tas fram genom boendedialoger. Gårdarna planeras vara färdiga senast våren 2020.

 

 


ETT DUVSÄKRAT CENTRUM

Duvorna i Alby centrum har länge skitat ned runt om i centrum. Därför har Botkyrkabyggen nu duvsäkrat centrum genom att göra delar av taken på centrumbyggnaden och tunnelbanehuset otrevliga för duvorna att vistas på. Detta kommer minimera antalet duvor på och runtomkring centrum. Eftersom den mat som många ger till duvorna även har lockat till sig råttor innebär duvsäkringen även färre råttor. En win-win-situation helt enkelt. Vi ber er att varken mata fåglarna eller råttorna.
  

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen