Hållbarhet

På Botkyrkabyggen jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2010 har vi ett miljöledningssystem, och vi är även miljöcertifierade enligt ISO 14001. Den senaste granskningen genomfördes i november 2016. Miljöledningssystemet granskas regelbundet och är ett bevis på att vi uppfyller högt ställda miljökrav och arbetar aktivt med att skapa en hållbar ekologisk utveckling.

Vi jobbar ständigt vidare mot förbättringar av vår verksamhet när det gäller miljöarbetet. Vi strävar efter att engagera alla ifrån medarbetare till hyresgäster och entreprenörer. Ju fler vi är som jobbar mot samma mål, desto snabbare kan vi nå resultat. Något som vi alla tjänar på.

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete kan du läsa mer om på sidorna här under.  

Läs mer

Botkyrkabyggens hållbarhetsspolicy


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen