Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Norsborg

I det här numret av nyhetsbrevet: 

LÄS TIDIGARE NYHETSBREV

2018

Nummer 1 2018

 


Qvinna i Botkyrka drar vidare till Norsborg! HR-chef Susanne Axelsson Heldring och arbetsledare Konstantina Chatzoudis leder projektet.

BOTKYRKABYGGEN SATSAR PÅ QVINNOR I NORSBORG                                                                 

Måndagen den 1 oktober var inte en helt vanlig dag. Det var nämligen dagen då jämställdhetsprojektet Qvinna i Botkyrka startade i Norsborg. Projektet har tidigare öppnat upp dörrar till jobb för kvinnor i Fittja. Nu utökas projektet till Norsborg där fem tidigare långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk härkomst har anställts av Botkyrkabyggen. Kvinnorna bor alla i Botkyrkabyggens hus och kommer till en början att arbeta med att städa trapphusen på Frejs väg, Odens väg och Tors väg. Utanför husens fyra väggar kommer de även att se över utemiljöerna. Med hjälp av sin lokala förankring är tanken att de också ska verka som ambassadörer för Norsborg och bidra till att skapa en större trygghet och trivsel i området. En halvdag i veckan får kvinnorna dessutom undervisning i svenska.

- Sedan projektet startade i Fittja har både tryggheten ökat och städningen blivit bättre. Mina förväntningar är att det ska gå lika bra i Norsborg, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Med sina rosa arbetskläder kommer kvinnorna att sätta färg på Norsborg under hela vintern. I slutet av februari blir projektet permanent och kvinnorna kommer då att ta över trapphusstädningen i alla Botkyrkabyggens hus i Norsborg. Men Qvinna i Botkyrka tar inte slut där. Visionen är att projektet ska sprida sig över hela Botkyrka och att Botkyrkabyggen ska ha anställt 100 kvinnor till år 2025. Förvänta er många fler rosaklädda kvinnor i Botkyrka framöver.

Upp ↑


 

FRIGGS VÄG I NY SKRUD                                

Fasad för fasad börjar Norsborg skrudas om. Alla fasaderna till bostadshusen samt komplementshusen på Friggs väg är nu ommålade i grått och vitt. Även fasaden till garaget på Friggs väg ska rustas upp under hösten. Det arbetet beräknas vara färdigt i mitten av november. Förutom fasaderna får även entrédörrarna på Friggs väg sig ett lyft. Alla entrédörrar till bostadshusen på Friggs väg ska bytas ut. Arbetet beräknas vara färdigt i början av november.

Efter Friggs väg är fastigheter på Heimdals väg och Lokes väg på tur att målas om. Husen på de adresserna kommer att målas i olika nyanser av gult. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att målas först eller när arbetet kommer att starta men Botkyrkabyggen kommer att informera berörda hyresgäster i god tid innan arbetena sätter igång. Planen är att alla hus i Botkyrkabyggens bestånd i Norsborg ska målas om de kommande åren. Sedan tidigare har fasaderna på Brages väg rustats upp och målats gula och vita.

 

Upp ↑

fönsterbyten på hundhamravägen

Under hösten byts fönstren ut i korridorerna mellan byggnaderna på Hundhamravägen 1–7. Fönstren är i behov av underhåll och då passar Botkyrkabyggen på att installera nya fönster med energiglas. Energiglas är en typ av tätare glas som gör att energi inte läcker ut på samma sätt som i vanliga fönster.

renovering på skarpbrunnavägen

Längs med hela Skarpbrunnavägen har utvalda balkonger fått sig en uppfräschning. Botkyrkabyggen har bytt ut några av balkongdörrarna och även rustat upp ett antal franska balkonger. Det är inte alla balkongdörrar och franska balkonger som har renoverats utan enbart de som var i ett dåligt skick. 

 


 

RENARE MED ROSA PAPPERSKORGAR?

Papperskorgar i offentliga miljöer är ofta gröna. Men de kan vara svåra att hitta eftersom de smälter in i omgivningen. Kanske skulle områdena bli renare om papperskorgarna målades i en färgglad ton som sticker ut?

I augusti målade Botkyrkabyggen på test en första papperskorg rosa på Friggs vägs ojämna nummers innergård. Redan under målandet uttryckte flera hyresgäster uppskattning för papperskorgens nya färg. Beroende på hur fler hyresgäster reagerar är det möjligt att vi får se fler synliga, rosa papperskorgar i Norsborg framöver. Papperskorgarna är ett initiativ av Awezan Abdullah.

 

KALLT I LÄGENHETEN?

Temperaturen i din lägenhet är inställd på 20 grader. Tycker du att det känns kallare? Gå igenom dessa steg:

  • Se till att fönsterventilerna är öppna
  • Stäng ventilen i köket
  • Kontrollera att termostaten på elementet är påslaget
  • Ställ inget framför elementen
  • Vädra snabbt om du behöver.

Mät temperaturen innan du gör en felanmälan genom att placera en termometer mot en innervägg. Om temperaturen ändå visar under 20 grader, kontakta felanmälan.


PARKERINGSPLATS PÅ HEIMDALS VÄG

Återvinningsbehållarna vid Heimdals väg har bytts ut och grävts ner i marken under hösten. Det gör luckorna mer lättåtkomliga för fler då de är placerade lägre ner än tidigare. Behållarna tar nu dessutom mindre plats, vilket har gjort det möjligt att även skapa en parkering på platsen. Den nya parkeringen har 14 parkeringsplatser, som kommer att hyras ut på www.botkyrkabyggen.se från och med sen höst.

 

STÄLL INGA SAKER I TRAPPHUSET

På grund av brandrisken är det förbjudet att ställa saker i trapphus och källargångar. Det gäller alltifrån sopor till rullatorer eller barnvagnar. Om en brand skulle uppstå måste trapphus och källargångar vara fria från saker, annars kan eld och giftig rök orsaka mer skada.


NYA HYROR FRÅN JANUARI  

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har efter förhandlingar skrivit avtal om hyresjusteringar för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel. Bolaget kommer bland annat via ytterligare boinflytande skapa mer levande stadsdelar och stabila bostadsområden.

Parterna har även avtalat om de lägenheter som ska rustas upp, motsvarande ett påslag på ytterligare 700 kronor i månaden som träder i kraft när bostaden är upprustad. Men summan kan variera beroende på vilka tillval hyresgästen gör i sin bostad.

 Upp ↑


 

SATSNING PÅ TRYGGARE GÅRDAR

Tack vare ett bidrag från Boverket på 20 miljoner kronor gör Botkyrkabyggen sin största satsning någonsin för att renovera gårdar i Alby, Storvreten, Fittja och Norsborg. Till Boverkets bidrag lägger Botkyrkabyggen en lika stor summa, vilket sammantaget innebär 40 miljoner kronor till att skapa utemiljöer som främjar gemenskap och trygghet. Förslag på hur pengarna bäst används kommer att tas fram genom boendedialoger. Gårdarna planeras vara färdiga senast våren 2020.
 

Upp ↑

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen