Välkommen hem till Botkyrkabyggen i Norsborg

I det här numret av nyhetsbrevet: 

LÄS TIDIGARE NYHETSBREV

2019

Nummer 1 2019

2018

Nummer 2 2018

Nummer 1 2018

DU VET VÄL OM ATT DU MÅSTE HA EN HEMFÖRSÄKRING? 

För att få hyra en bostad hos Botkyrkabyggen måste du ha en giltig hemförsäkring. Att inte ha det kan få katastrofala följder. Om du t.ex. drabbas av en brand i din lägenhet täcker hemförsäkringen kostnaden för att sanera lägenheten. Har du ingen försäkring blir du som hyresgäst personligen skyldig hyresvärden dessa pengar. Som hyresgäst hos Botkyrkabyggen får du rabatt på hemförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer här.
Vd Chris Österlund ser en stor potential i Norsborg.

ETT TRYGGT OCH TRIVSAMT NORSBORG                                                                

Botkyrkabyggen har påbörjat ett stort utvecklings- och trygghetsarbete i Norsborg. En viktig första åtgärd är att se till att området är helt, rent och snyggt. Det innebär att viktiga funktioner i närmiljön fungerar som de ska, som exempelvis belysning, avfallsstationer, sittplatser och att ta bort buskar.
Några övriga konkreta åtgärder som genomförts är:

  • Trygghetsvandringar varje månad för att se vad som kan göras bättre och tryggare
  • Förstärkta insatser mot olovlig andrahandsuthyrning
  • Lägesanalys gällande tryggheten i samarbete med kommunen och polisen varje vecka
  • Att i samarbete med kommunen anställa trygghetsfältare som kommer att röra sig i offentliga miljöer för att skapa trygghet
  • Dialoger med boende

Botkyrkabyggens plan är att tryggheten ska öka med fem procent till 2020. För att lyckas med det samarbetar Botkyrkabyggen med polis, kommun och aktörer i området, men minst lika viktiga är ni boende. För att uppnå visionen om Norsborg som en trivsam och trygg stadsdel vill Botkyrkabyggen engagera er boende. I slutet av augusti hölls en träff med hyresgästerna där ni fick tycka till om hur ni vill se Norsborg utvecklas i framtiden. Just nu bearbetas idéerna från mötet till en sammanfattning och grund för arbetet framåt.
- Norsborg har många fina kvaliteter i form av grönska och ytor för gemenskap och de kvaliteterna ska vi förstärka i vårt arbete med att utveckla och forma stadsdelen till en trygg och attraktiv plats, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Upp ↑


 

NYA UTEMILJÖERNA SNART KLARA

Arbetet med utemiljöerna i Norsborg har varit i full gång sedan i våras och nu börjar arbetet närma sig sitt slut på vissa gårdar. Det är på Heimdals väg 2–16 samt Friggs väg 1–15 och 2–16 som gårdarna snart är klara. Till grund för upprustningen ligger omfattande dialoger med boende där ni fick tycka till om vad ni ville se på gårdarna.
Arbetet med gårdarna på Lokes väg 2–16 och Hundhamravägen 1–7 kommer att påbörjas inom kort och bli klart under hösten. Det innebär att till nästa vår och sommar kommer det att finnas nya, fina gårdar på adresserna att njuta av.
På Eriksbergsåsen kommer utemiljöer också att rustas upp med start nästa år. Det är gårdarna på Skarpbrunnavägen 39–85 som kommer att få sig ett ansiktslyft.
Under våren har även där boendedialoger hållits där boende fått tycka till om utemiljöerna. Under dialogerna framkom att flera önskar sig bättre belysning, fler blommande växter och att bänkarna byts ut. Synpunkterna bidrar till planen över hur renoveringen kommer att se ut.


UTÖKAT ARBETE MOT RÅTTOR

Botkyrkabyggen har utökat det förebyggande arbetet för att hindra spridningen av råttor i Norsborg. Nu prövas en ny metod i samarbete med Anticimex.
Sedan i början av mars har så kallade smartboxar satts ut på Brages väg, Friggs väg och Skarpbrunnavägen. Det är en typ av elektronisk fälla som lockar in råttorna i en box där de får en elektrisk stöt som de dör av. Smartboxarna är effektiva och gör att användningen av bekämpningsmedel kan minska.
Efter sommaren kommer metoden att utvärderas. För att hindra spridningen av råttor är det också viktigt att tänka på att inte mata fåglar och att alltid slänga soppåsen i soptunnan och inte lämna den utanför på marken.

Upp ↑

NY LAG OM RÖKFÖRBUD

På grund av en ny lag om tobak är det från den 1 juli 2019 förbjudet att röka på en rad offentliga platser. Rökförbudet gäller bland annat på lekplatser, entréer till offentliga lokaler och uteserveringar.

Det innebär att det nu är förbjudet att röka på samtliga lekplatser på Botkyrkabyggens gårdar. Rökförbudet gäller också vid vissa entréer till lokaler som är öppna för allmänheten. Botkyrkabyggen har satt upp skyltar om att rökning är förbjudet på de platser där rökförbudet gäller.

Vänligen respektera rökförbudet.     

FLERA TAK RENOVERAS I ÅR

Under året kommer flera tak att renoveras i Norsborg. På Norsborgsvägen 1 A-C kommer tegelpannorna på taket att bytas ut.
Även på Hundhamravägen 1, Lokes väg 2-8 och 12-16 samt Heimdals väg 2-6 kommer taken att renoveras. Arbetena startade i somras och beräknas vara färdiga innan året är slut.


 

 

ENTRÉDÖRRAR HAR BYTTS UT

Flera bostadshus på Heimdals väg och Lokes väg har fått nya och fräscha entrédörrar under sommaren.
Det är bostadshusen på Heimdals väg 1–5 samt 9–13, Lokes väg 4–8, 12–16 samt 1–13 som fått sina gamla dörrar utbytta till nya.

REKORDMÅNGA SOMMARJOBBARE I ÅR 

I sommar har drygt 150 ungdomar (inklusive arbetsledare) jobbat hos Botkyrkabyggen, vilket är en stor ökning jämfört med förra året då 100 ungdomar fick jobb.
Sommarjobbarna har bland annat plockat skräp och rensat ogräs och på så sätt bidragit till ett rent och välskött område.
- Vi har ett ansvar som en stor aktör i kommunen och ser det som en självklarhet att erbjuda jobb till kommunens unga under sommaren, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.


FASADMÅLNINGARNA I FULL GÅNG

Den senaste etappen i ommålningen av Norsborg är nu i full gång. Under året målas Heimdals väg 1–15 och 2–16 samt Lokes väg 2–16 om.
Målningarna började tidigare under våren på Heimdals väg 2–16, som färdigställdes under sommaren.
Just nu pågår arbetet på Lokes väg 2–16. Husen där beräknas bli färdiga i slutet av september. Därefter är det dags för Heimdals väg 1–15. Arbetet där beräknas vara klart i slutet av november.

Upp ↑

 


SKADEDJUR? TÄNK PÅ DET HÄR!

Du vet väl om att du får hjälp utan kostnad om du har skadedjur? Så fort du upptäcker att du har skadedjur i din lägenhet, till exempel vägglöss, ska du ringa Anticimex. De hjälper dig helt gratis. Om du inte ringer Anticimex kan skadedjuren sprida sig och orsaka ännu större skada.

Du måste meddela så fort du upptäcker skadedjur och du är också skyldig att släppa in Anticimex när de ska sanera, samt att följa deras och Botkyrkabyggens instruktioner.

Anticimex har tel. 075-245 10 00.

HÖSTENS STÄD- OCH PLANTERINGSDAG

Kom och gör det fint på våra gårdar och utemiljöer! Lördagen den 12 oktober klockan 10–15 blir det en gemensam städ- och planteringsdag. Vi städar våra gårdar och utemiljöer och planterar fina höstblommor. Efter det grillar vi tillsammans. Håll utkik på Mina sidor för mer information!


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen