TjänsteBo

 

En möjlighet till bostad vid nyrekrytering

TjänsteBo har inget med tjänstebostad att göra. Det är en möjlighet att hjälpa nyanställda att hitta en bostad, om de till exempel kommer från ort utanför Stockholm.

TjänsteBo kan sökas av företag, stat, kommun eller landsting. Krav som ska uppfyllas:

  • Personen måste komma från en ort utanför Stockholms län
  • Den man söker TjänsteBo för måste vara en nyrekrytering med provanställning
  • Bolaget skall ha sitt säte i Botkyrka kommun
  • Bolaget skall vara registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt
  • Bolaget skall ha minst 10 anställda
  • Bolaget får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden

Företaget hyr till en början bostaden och avtalet ska överlåtas vid en övergång till tillsvidareanställning under förutsättning att sedvanliga kriterier uppfylls av tänkt hyresgäst.

Vi betraktar helt enkelt företaget som en garant under provanställningstiden.

Observera att personen som bor i lägenheten måste vara folkbokförd på lägenhetsadressen redan under den period som företaget hyr den. Annars finns det ingen möjlighet för personen att överta kontraktet efter TjänsteBoperioden.

Så här söker du till TjänsteBo

  • klicka på ansökan som du hittar till höger på sidan
  • fyll i den
  • bifoga registreringsbevis samt intyg på antal anställda
  • mejla den till info@botkyrkabyggen.se 

Det går även bra att skicka den med post till AB Botkyrkabyggen, Box 1, 147 21 Tumba. Märk kuvertet med ”TjänsteBo”.

Så här prövar vi ansökan om TjänsteBo

I första hand prövas riktigheten av de lämnade uppgifterna. Därefter prövas förutsättningarna att tillmötesgå önskemålet om bostad. I avvägningen mellan olika ansökningar kan det beskrivna behovet avgöra.

Sökande företag får besked om ansökan inom högst 5 veckor.

Ansökan

Här hittar du ansökan till TjänsteBo

Mejla den ifyllda ansökan till info@botkyrkabyggen.se

Det går även bra att skicka den med post till:
AB Botkyrkabyggen,
Box 1, 147 21 Tumba.
Märk kuvertet med ”TjänsteBo”.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen