Andelsägande - först i Botkyrkabyggen

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen – i samarbete med Andelsägarbolaget – som första bostadsbolag i Sverige ett helt nytt sätt att i en och samma fastighet kombinera ägande med hyresrätter.
43 hyresgäster på Skarpbrunnavägen 57-85 på Eriksbergsåsen (cirka 23 procent av de boende) valde att omvandla sina hyreslägenheter till andelsägarlägenheter. Den nya metoden uppmärksammades stort i media och flera bostadsbolag har sedan dess visat intresse för metoden. Till sommaren 2017 kommer ytterligare 22 av Botkyrkabyggens lägenheter på Odlingsvägen i Storvreten att ha fått andelsägare, denna gång via den öppna marknaden.

Hur fungerar det?
Man köper en andel i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till lägenheten. Övriga boende fortsätter som vanligt att vara hyresgäster hos Botkyrkabyggen. Som andelsägare ansvarar man för allting inne i sin lägenhet och betalar varje månad en förvaltningskostnad till Botkyrkabyggen som sköter allt underhåll utanför lägenheten, till exempel i trapphus, tvättstuga m.m.

Vilka är fördelarna med andelsägande?
Många andelsägare uppger som svar på den frågan att de har fria händer att själva bestämma standard och inredning i sin lägenhet. Däremot slipper man mycket av det man kanske måste åta sig vid andra ägarformer, t.ex. engagemang i en bostadsrättsförening.
För bostadsområdet innebär det också fördelar med ökad stabilitet i och med att personer som äger sitt boende också månar om området i stort. Det går även att förvänta sig en långsiktig utveckling av området då affärsidkare kan se fördelar med att etablera sig i området.  

Hur finansieras ett andelsägande?
Det går i dagsläget inte att sätta den disponerade lägenheten som säkerhet i bank för lån till egen insats.

Hur har det gått sedan starten?
Tio av andelsägarlägenheterna på Eriksbergsåsen har sålts vidare till marknadsvärde på den öppna marknaden.   

Vad händer framöver?
Under hösten 2016 påbörjades omvandling av 22 nyrenoverade (tomställda) lägenheter på Odlingsvägen i Storvreten. Av dessa var de flesta befintliga lägenheter som renoverats, medan några var helt nyproducerade. Lägenheterna lades ut på den öppna marknaden och försäljning sköttes av en lokal mäklarfirma. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter kommer att säljas innan sommaren.
Nästa steg i arbetet med andelsägande kommer att ske längre fram, då ytterligare hyresgäster i Eriksberg och Storvreten kommer att få erbjudande om att bli andelsägare. Enligt beslut ska sammanlagt maximalt 40 procent av lägenheterna i en fastighet kunna komma i fråga för en omvandling.

Läs mer

Mer information om Andelsägarmetoden återfinns på www.andelsägarmetoden.se

Läs artikel om andelsägande i vår hyresgästtidning (sidan 4)

Blanketter för andelsägare

Ansökan om uthyrning av andelsägarlägenhet

Ansökan om ombyggnad av andelsägarlägenhet

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen