Andelsägande - först i Botkyrkabyggen

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen – i samarbete med Andelsägarbolaget – som första bostadsbolag i Sverige ett helt nytt sätt att i en och samma fastighet kombinera ägande med hyresrätter.
43 hyresgäster på Skarpbrunnavägen 57-85 på Eriksbergsåsen (cirka 23 procent av de boende) valde att omvandla sina hyreslägenheter till andelsägarlägenheter. Den nya metoden uppmärksammades stort i media och flera bostadsbolag har sedan dess visat intresse för metoden. Till sommaren 2017 hade ytterligare 22 av Botkyrkabyggens lägenheter, nu på Odlingsvägen 20-34 i Storvreten, fått andelsägare, denna gång via den öppna marknaden.

Hur fungerar det?
Man köper en andel i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till lägenheten. Övriga boende fortsätter som vanligt att vara hyresgäster hos Botkyrkabyggen. Som andelsägare ansvarar man för allting inne i sin lägenhet och betalar varje månad en förvaltningskostnad till Botkyrkabyggen som sköter allt underhåll utanför lägenheten, till exempel i trapphus, tvättstuga m.m.

En andelsägare måste vara folkbokförd och permanent bosatt i andelsägarlägenheten. Om en andelsägare under en kortare tid inte ska bo i andelsägarlägenheten kan den hyras ut under förutsättning att Botkyrkabyggen godkänner detta. Godkännande lämnas på samma grunder som för uthyrning i andra hand av hyreslägenhet.

En fastighetsandel med tillhörande dispositionsrätt kan säljas via fastighetsmäklare på den öppna marknaden.

Vilka är fördelarna med andelsägande?
Många andelsägare uppger som svar på den frågan att de har fria händer att själva bestämma standard och inredning i sin lägenhet. Däremot slipper man mycket av det man kanske måste åta sig vid andra ägarformer, t.ex. engagemang i en bostadsrättsförening.
För bostadsområdet innebär det också fördelar med ökad stabilitet i och med att personer som äger sitt boende också månar om området i stort. Det går även att förvänta sig en långsiktig utveckling av området då affärsidkare kan se fördelar med att etablera sig i området.  

Hur finansieras ett andelsägande?
Det går i dagsläget inte att sätta den disponerade lägenheten som säkerhet i bank för lån till egen insats.

Vad händer framöver?
Under 2019 får fler hyresgäster i Eriksberg och Storvreten erbjudande om att bli andelsägare. Erbjudandet omfattar hyresgäster i de tre fastigheter där det redan finns andelsägarlägenheter samt ytterligare en fastighet i Eriksberg (Skarpbrunnavägen 39-55/St Mikaels väg 2). Enligt beslut ska sammanlagt maximalt 40 procent av lägenheterna i en fastighet kunna komma i fråga för en omvandling.

Finns det planer på att utöka erbjudandet till fler områden?
Nej, det finns inget beslut om att gå vidare och utöka erbjudandet till fler fastigheter, därför är det inte aktuellt i nuläget.

Läs mer

Mer information om Andelsägarmetoden återfinns på www.andelsägarmetoden.se

Läs artikel om andelsägande i vår hyresgästtidning (sidan 4)

Blanketter för andelsägare

Ansökan om uthyrning av andelsägarlägenhet

Ansökan om ombyggnad av andelsägarlägenhet

Har du fått brev med erbjudande att lämna in intresseanmälan?

Om du är intresserad av att gå vidare, fyll i den bifogade blanketten och posta i kuvertet som följde med. En bekräftelse på din intresseanmälan lämnas av Botkyrkabyggen inom 3 veckor. Har du inte fått bekräftelse, kontakta KundCenter. Intresseanmälan är inte bindande i detta läge.

Är du inte intresserad behöver du inte göra någonting, du fortsätter som hyresgäst precis som tidigare.

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen