Andelsägande - först i Botkyrkabyggen

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen – i samarbete med Andelsägarbolaget – som första bostadsbolag i Sverige ett helt nytt sätt att i en och samma fastighet kombinera ägande med hyresrätter.
43 hyresgäster på Skarpbrunnavägen 57-85 på Eriksbergsåsen (cirka 23 procent av de boende) valde att omvandla sina hyreslägenheter till andelsägarlägenheter. Den nya metoden uppmärksammades stort i media och flera bostadsbolag har sedan dess visat intresse för metoden. Till sommaren 2017 hade ytterligare 22 av Botkyrkabyggens lägenheter, nu på Odlingsvägen i Storvreten, fått andelsägare, denna gång via den öppna marknaden.

Hur fungerar det?
Man köper en andel i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till lägenheten. Övriga boende fortsätter som vanligt att vara hyresgäster hos Botkyrkabyggen. Som andelsägare ansvarar man för allting inne i sin lägenhet och betalar varje månad en förvaltningskostnad till Botkyrkabyggen som sköter allt underhåll utanför lägenheten, till exempel i trapphus, tvättstuga m.m.

Vilka är fördelarna med andelsägande?
Många andelsägare uppger som svar på den frågan att de har fria händer att själva bestämma standard och inredning i sin lägenhet. Däremot slipper man mycket av det man kanske måste åta sig vid andra ägarformer, t.ex. engagemang i en bostadsrättsförening.
För bostadsområdet innebär det också fördelar med ökad stabilitet i och med att personer som äger sitt boende också månar om området i stort. Det går även att förvänta sig en långsiktig utveckling av området då affärsidkare kan se fördelar med att etablera sig i området.  

Hur finansieras ett andelsägande?
Det går i dagsläget inte att sätta den disponerade lägenheten som säkerhet i bank för lån till egen insats.

Hur har det gått sedan starten?
Tio av andelsägarlägenheterna på Eriksbergsåsen har sålts vidare till marknadsvärde på den öppna marknaden.   

Vad händer framöver?
I nästa steg kommer ytterligare hyresgäster i Eriksberg och Storvreten att få erbjudande om att bli andelsägare. Enligt beslut ska sammanlagt maximalt 40 procent av lägenheterna i en fastighet kunna komma i fråga för en omvandling.

Läs mer

Mer information om Andelsägarmetoden återfinns på www.andelsägarmetoden.se

Läs artikel om andelsägande i vår hyresgästtidning (sidan 4)

Blanketter för andelsägare

Ansökan om uthyrning av andelsägarlägenhet

Ansökan om ombyggnad av andelsägarlägenhet

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen