Botkyrkabyggens trivselregler

Sundhet, ordning och gott skick i fastigheten

Enligt hyreslagen ska hyresgästen se till att grannar inte utsätts för störningar samt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Hyresgästen är även skyldig att se till att detta följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som hyresgästen inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Ordningsreglerna nedan är inte fullständiga vilket innebär att sådant som inte har angivits också kan utsätta grannar för störningar.

Väljer man att bortse från nedanstående kan man bli ersättningsskyldig.

För den gemensamma trivseln godkänner hyresgästen att Botkyrkabyggens uppfattning av att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten är följande:

 1. Att inte spela hög musik efter kl. 22.00.
 2. Att egen reparation och renovering ska ske dagtid mellan klockan 8-20.
 3. Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 4. Att rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, exempelvis tvättstuga och trappuppgång, samt på balkonger och i direkt anslutning till husens portar.
 5. Att inte grilla med kol- eller gasolgrill på balkong eller i närheten av husfasaden. Grillning ska i första hand ske på de avsedda grillplatserna i området. På balkong är det endast tillåtet att använda elgrill.
 6. Att inte placera föremål som t.ex. möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor eller annat som kan förhindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
 7. Att inte slänga skräp, fimpar eller glas på marken i anslutning till huset.
 8. Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar/blir skadat eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt se till att djuret inte springer löst inom eller i anslutning till fastigheten.
 9. Att se till att avfall hamnar där det ska. Hushållssopor ska paketeras väl och läggas i rätt sopbehållare. Glas, tidningar, kartong, plastförpackningar och metallförpackningar läggs i särskilda behållare. Grovsopor lämnas i grovsoprummet om inte annat anges.
 10. Att garage och parkeringsplats endast får användas för parkering av bilar i kördugligt skick. Inte för reparation eller biltvätt.
 11. Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.
 12. Att följa hyresvärdens regler för montering/uppsättande av parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller liknande.
 13. Att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor från fönster eller balkong.
 14. Att följa, för fastigheten och uteområden gällande regler avseende krav på rök- och pälsfrihet.
 15. Att betala ersättning till Botkyrkabyggen för besök från Störningsjouren vid konstaterade störningar samt att betala ersättning till bolaget för samtliga kostnader bolaget har haft med anledning av hyresgästens brist i att bevara sundhet, ordning och gott skick.

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen