Carl-Emil - områdesassistent

Hur har din resa på Botkyrkabyggen sett ut?
Jag kom till Botkyrkabyggen som praktikant hösten 2012 när jag läste till förvaltare. Under min studietid praktiserade jag sammanlagt tre perioder på Botkyrkabyggen. Efter utbildningens slut fick jag jobb som bovärd. Jag sökte mig sedan vidare inom företaget och fick våren 2015 jobb som områdesassistent.

Hur ser en vanlig dag som områdesassistent ut?
Ingen dag är den andra lik. Man kommer till jobbet med en plan men sen utvecklas dagen ofta åt ett annat håll. När man jobbar med fastigheter och människor blir varje dag väldigt varierad. Det är det som gör jobbet roligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Just det att ingen dag är den andra lik. Man lär sig något nytt varje dag och fortsätter utvecklas hela tiden.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete?
Ibland ställs man inför problem på områden som man inte kan men som man får lära sig successivt. Det är också det som är roligt med jobbet. Fortfarande efter tre år lär jag mig nya saker eftersom jobbet är så omväxlande. Det är nya utmaningar varje dag och det finns inte alltid mallar för allt vi gör utan man får hitta nya vägar att gå.

Hur är det att jobba på Botkyrkabyggen?
Jag trivs jättebra här. Som småbarnsförälder är det också fantastiskt med en arbetsgivare som uppmuntrar en att ta föräldraledighet. Det är flexibla arbetstider vilket är jättebra om man har småbarn. Dessutom erbjuder Botkyrkabyggen generösa friskvårdsbidrag.

Jag har även kunnat utvecklas inom företaget. Jag började som praktikant, gick vidare till bovärd och jobbar nu som områdesassistent och jag hoppas att det inte slutar där. Under min tid här på Botkyrkabyggen har jag fått gå flera utbildningar och kurser så företaget satsar verkligen på sina anställda.

Carl-Emil Carlsson

Yrke: Områdesassistent

Vad gör en områdesassistent? Områdesassistenten arbetar tillsammans med områdeschefen med frågor som rör förvaltningen. I arbetet ingår att ha löpande kontakt med både hyresgäster och entreprenörer gällande fastighetsfrågor.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen