Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!


Frågor om tillval

Hur beställer jag tillval?
Du gör din beställning genom att besöka något av våra KundCenter. 

Hur betalar jag?
Betalningen sker genom ett månatligt hyrestillägg. 

När börjar jag betala?
När arbetet är slutfört återrapporterar entreprenören detta till Botkyrkabyggen och det är först därefter du börjar betala hyrestillägget.

Hur länge betalar jag?
Betalning för ett permanent val är inte tidsbegränsad. I priset ingår löpande underhåll och utbyte vid behov. 

När blir det klart?
Efter att avtalet är påskrivet kommer entreprenören att inom en månad kontakta dig för att påbörja arbetet. Leveranstid beror på valet av produkt. Exakt besked får du i samband med beställning. 

Vad händer när produkten måste bytas ut?
Då byts den av Botkyrkabyggen. Månadsavgiften kommer att justeras och baseras på då gällande grundpris för produkten.

Hur sätter Botkyrkabyggen priserna?
Priserna motsvarar de kostnader Botkyrkabyggen har för material och produkt, installation, underhåll, administration samt ränta.

Äger jag de produkter jag har beställt?
Nej, produkterna tillhör bostaden och ägs av Botkyrkabyggen. Du får alltså inte ta med dig något när du flyttar. Ditt val som tillförts bostaden övertas av nästa hyresgäst. Detta gäller även om du betalat ett engångsbelopp för ditt val.

Kan jag beställa produkter när som helst?
Du kan göra en beställning i stort sett när som helst, dock inte under hyreskontraktets uppsägningstid. Det som krävs för att du ska kunna göra en beställning är att du är kontraktsinnehavare och inte har skulder till Botkyrkabyggen.

Frågor om underhåll

Kan jag som har ett kontrakt tecknat före den 1 november 2010 gå över till det nya systemet behovsstyrt lägenhetsunderhåll?
Ja, du kan välja att byta system. Om du har kostnader för underhåll sedan tidigare som du fortfarande betalar för kan du behöva betala av dem innan du kan gå över till behovsstyrt lägenhetsunderhåll. Du kommer också att förlora din hyresrabatt men underhållet kommer istället att ingå i din hyra så du betalar inget extra när vi utför underhåll i din lägenhet. Kontakta KundCenter så får du hjälp.

Hur vet jag om jag har behovsstyrt eller valfritt lägenhetsunderhåll?
Generellt har du valfritt lägenhetsunderhåll om du flyttat in före den 1 november 2010 och behovsstyrt lägenhetsunderhåll om du flyttat in efter. Du kan se det på din hyresavi, om du har en rad som heter ”avdrag inre lägenhetsunderhåll” har du valfritt lägenhetsunderhåll. Du kan också kontakta KundCenter för att få reda på vad du har för underhållssystem.

Vad innebär förändringen som sker 1 januari 2019 för hyresgäster med valfritt lägenhetsunderhåll? 
Förändringen innebär att hyresgäster med valfritt underhåll från och med den 1 januari 2019 inte kommer att kunna beställa underhåll av Botkyrkabyggen längre. De behåller sin hyresrabatt men kommer inte att kunna vända sig till Botkyrkabyggen för att beställa underhåll som målning, tapetsering eller golvläggning.

Varför tar Botkyrkabyggen bort möjligheten för hyresgäster med valfritt lägenhetsunderhåll att beställa underhåll från och med 1 januari 2019?
Botkyrkabyggen vill ta över planeringen och ansvaret för underhållet från hyresgästen.  

Betyder det här att Botkyrkabyggen inte hjälper mig som har valfritt lägenhetsunderhåll med någonting i lägenheten längre? 
Du ska självklart fortfarande vända dig till Botkyrkabyggens felanmälan för fel i lägenheten som till exempel om en kran börjar läcka, någonting går sönder eller om du får stopp i avloppet. Det enda vi inte erbjuder dig längre är att beställa underhåll som målning, tapetsering eller byte av golv via oss. 

Hur ska jag beställa underhåll om jag inte kan göra det via er längre om jag har valfritt lägenhetsunderhåll?
Du får vända dig till en hantverkare alternativt göra det själv under förutsättning att det utförs på ett fackmannamässigt sätt och inte minskar lägenhetens bruksvärde genom t.ex. alltför avvikande kulörer Det är viktigt att säkerställa med Botkyrkabyggen vilka typer av åtgärder du får göra själv eftersom du annars kan bli ersättningsskyldig. Kontakta din bovärd eller KundCenter om du är osäker på vad du får göra själv i din lägenhet. Du är alltid välkommen att när som helst välja att gå över till behovsstyrt underhåll så utför Botkyrkabyggen underhållet istället.

Får jag utföra underhåll själv?
I en vanlig hyreslägenhet får kontraktsinnehavaren endast måla och tapetsera om, på egen bekostnad och utan att fråga hyresvärden om lov. Det är dock viktigt att komma ihåg att om lägenhetens bruksvärde minskar genom de åtgärder som du har gjort så har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Därför är det viktigt att jobbet utförs på ett fackmannamässigt vis och att du t.ex. inte väljer alltför avvikande kulörer så att lägenheten blir svårare att hyra ut till nästa hyresgäst. Fråga alltid din bovärd innan du målar om ifall du känner dig osäker på vad Botkyrkabyggen tillåter.

Finns det några krav på hur jag ska måla, tapetsera och så vidare?
Alla underhållsarbeten ska vara fackmannamässigt utförda.

 

Har du frågor?

Har du fler frågor om underhåll och tillval? Ta kontakt med KundCenter.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen