Frågor och svar om rättvis hyra

När och hur infördes den nya hyran?
I april 2012 började vi anpassa hyrorna till det nya systemet. Den nya hyran har fasats in under 5 år och blev fullt införd 2016.

Hur räknas min rätta hyra ut?
Hyran grundas på vilka egenskaper din lägenhet har, och i vilket område du bor. Den beräknas sedan genom ett hyressättningssystem.

”Rättvis hyra” – är det samma sak som marknadshyror?
Nej. Hyrorna fastställs i överenskommelsen Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen gör vid hyresförhandlingarna varje år.

Vad menas med en ”rättvis hyra”?
Vi utgår från ett mer systematiskt sätt att sätta hyran. Den ska spegla område, standard och storlek. Systemet betyder att vi har värderat olika faktorer, och kan jämföra olika lägenheter med varandra med större rättvisa.

Är det bara Botkyrkabyggen som har bestämt det här?
Nej. Just vår modell för hyressättningen har Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen arbetat fram. Liknande system införs hos både privata och kommunala hyresvärdar över hela Sverige.

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen