Oväntat besked från Mitt Alby om försäljning

Botkyrkabyggen nåddes i morse av beskedet att Mitt Alby säljs till D.Carnegie. Beskedet är förvånande, eftersom Mitt Alby skrev under ett avtal om att de skulle vara en långsiktig ägare. Botkyrkabyggen förväntar sig nu att de nya ägarna arbetar enligt avtalet och de åtaganden som skrevs in där.

Dagens besked om försäljning kom som en överraskning för Botkyrkabyggen. 2013 såldes 1300 lägenheter på Albyberget till Mitt Alby som då lovade att vara en seriös och långsiktig ägare.

Botkyrkabyggen hade sett fram emot och förväntat sig att Mitt Alby skulle vara en betydligt mer långsiktig ägare. Enligt avtalet förband sig Mitt Alby till flera åtaganden gentemot hyresgäster och civilsamhället. Det arbetet är mycket viktigt och Botkyrkabyggen förutsätter att de nya ägarna fullföljer detta i ord och handling.

Botkyrkabyggen kommer kontakta D.Carnegie för att säkerställa att företaget uppfyller de löften om hyresgästinflytande och samarbeten med föreningar, med mera som skrevs in i avtalet med Mitt Alby. Delar av åtagandena gäller i tio år.

För pressfrågor: Länk till Botkyrkabyggens pressrum


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen