Att överlåta sin bostad

Vill du överlåta din lägenhet måste ansökan om överlåtelse lämnas in och bli godkänd av KundCenter innan du som överlåter kan söka en ny bostad hos oss. Söker du bostad innan ansökan lämnats in kommer ditt avtal sägas upp i samband med att du får en ny lägenhet.

I vissa fall har du rätt att överlåta bostaden. Grundprincipen enligt § 33-34 Hyreslagen är att hyresvärden måste godkänna att hyresrätten till en bostad överlåts. Vid överlåtelse övertas bostaden i befintligt skick.

  • Överlåtelse till make/maka eller sambo. En förutsättning är att makarna verkligen bott tillsammans i bostaden och att det finns ett beslut om äktenskapsskillnad eller ett skriftligt bodelningsavtal. För att räknas som sambor krävs att de boende är ogifta och lever tillsammans under äktenskapsliknande former.
  • Överlåtelse till närstående kan ske om övertagaren varaktigt sammanbott med hyresgästen och de har brukat hela bostaden tillsammans. Botkyrkabyggen ska även skäligen nöja sig med förändringen för att lämna tillstånd till överlåtelsen, vilket innebär att den som vill ta över bostaden ska uppfylla kraven Botkyrkabyggen ställer vid prövningen av nya hyresgäster.

Skulle vi inte godkänna överlåtelsen, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Länkar

Blankett för ansökan om överlåtelse

Blankett för ansökan om överlåtelse dödsbo

Fullmakt för dödsbo

Kap. 12 §33-34 Hyreslagen


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen