Paket och priser

TrädgårdsBo-paketen delas in i två kategorier, beroende på uteplatsens storlek.

Objekt med uteplats överstigande 50 kvm

I paketet ingår:

 • eluttag utomhus
 • utomhusbelysning
 • förrådsbyggnad utomhus
 • kompost
 • lådor eller dylikt för odling
 • iordningställande av markytor såsom gångar, sittytor och planteringar
 • staket mot grannar
 • utvändig vattenkran om möjligt

Pris för paketet:

 • 491 kr/månad i hyrestillägg utan vattenkran
 • 517 kr/månad i hyrestillägg med vattenkran

Objekt med uteplats understigande 50 kvm

I paketet ingår:

 • eluttag utomhus
 • utomhusbelysning
 • förrådsbyggnad utomhus
 • iordningställande av markytor såsom gångar, sittytor och planteringar
 • staket mot grannar
 • utvändig vattenkran om möjligt

Pris för paketet:

 • 325 kr/månad i hyrestillägg utan vattenkran
 • 351 kr/månad i hyrestillägg med vattenkran

För dig som endast vill beställa utvändig vattenkran

Obs! Vattenkran på uteplatsen kan endast installeras där uteplatsen ligger vägg i vägg med ett våtutrymme, kök eller badrum.

Pris för utvändig vattenkran där detta är möjligt:

 • 40 kr/månad

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen