Traineeprogram

Botkyrkabyggen har under några år varit med i SABO:s traineeprogram för akademiker som löper under ett år. Som trainee får man en bra och snabb start in i fastighetsbranschen, en bred kunskap om de allmännyttiga bostadsföretagen och ett eget branschnätverk utanför och inom den egna arbetsplatsen. Under året genomförs fem utbildningsblock på de olika fastighetsföretagen samt ett internt program på den egna arbetsplatsen.

Traineeprogrammet är något vi kommer fortsätta med varje år och placeringen beror på hur kompetensbehovet ser ut på respektive avdelning på företaget. Våra traineer har haft utbildning som civilingenjör, byggnadsingenjör, civilekonom samt examen inom medie- och kommunikationsvetenskap.

För mer info om traineeprogrammet se www.sabo.se.

                
 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen