Våra områden

Våra bostadsområden finns runt om i Botkyrka kommun. På kartan ser du de olika kommundelarna.

Botkyrka kommun är en av Stockholms läns 26 kommuner och ligger mellan Stockholm och Södertälje. Botkyrka sträcker sig från Mälaren i norr till Östersjön i söder. Kommunen brukar delas upp i olika kommundelar. Botkyrkabyggen har delat upp våra bostadsområden i fem olika förvaltningsområden; Alby, Fittja och Norsborg (där Eriksberg ingår) i norr, samt Storvreten och Tumba (där Segersjö, Tullinge, Tuna och Vårsta/Bremora ingår) i söder. Botkyrka är en av Sörmlands äldsta kulturbygder och rymmer både storstadsbebyggelse, villaområden och glesbygd, vidsträckta strövområden, ett levande jordbruk och moderna arbetsplatser.

Näringsliv

I kommunen finns 5 000 arbetsplatser och över 23 800 arbetstillfällen. Cirka 90 procent är små och medelstora arbetsplatser. Största arbetsgivarna är Botkyrka kommun, Alfa Laval Nordic AB och DeLaval International AB.

Bostäder

Botkyrka har cirka 33 000 bostäder. Av dessa är cirka 21 000 flerbostadshus och cirka 12 000 småhus. AB Botkyrkabyggen äger och förvaltar totalt cirka 10 600 lägenheter. Ungefär var tredje botkyrkabo bor hos oss.

Kommunikationer

Pendeltåg och tunnelbana samt ett väl utbyggt lokalt bussnät sörjer för goda kommunikationer. Två stora bilstråk går genom Botkyrka, riksväg 226 i söder och E4/E20 i norr. Flemingsbergs station, vid kommungränsen till Huddinge, erbjuder fjärrtågförbindelser. Mellan Botkyrka och Ekerö finns en färjeförbindelse.

Befolkning

Antalet invånare i kommunen är drygt 90 000. Medelåldern bland invånarna är 37 år. I Botkyrka talas omkring 100 olika språk.

MER INFORMATION

Mer information hittar du på Botkyrka kommuns hemsida www.botkyrka.se

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen