Vårt arbete för att spara energi

Eget vindkraftverk
Botkyrkabyggen har ett eget vindkraftverk som ligger i vindkraftparken på Hedboberget utanför Rättvik. Elen som produceras här ger el till tvättstugor, hissar, belysning på gårdar och P-platser. Det är en avsevärd egen tillgång till förnyelsebar energi. Den motsvarar 20 % av vår förbrukning av fastighetsel, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i ca 1500 lägenheter.

Återvinning av varmluft från lägenheter
I Storvreten, Fittja, Tumba och Tuna återvinns värmen i den luft som ventileras bort från bostäderna istället för att värmen går till kråkorna. Detta sker med hjälp av värmepumpar som levererar ett tillskott av energi till värme och varmvatten i fastigheterna. Detta har sänkt fastigheternas energiförbrukning med ca 20-35 %.

Belysningsprojekt
De senaste åren har ett stort belysningsprojekt genomförts i alla Botkyrkabyggens områden. Projektet har omfattat såväl utebelysning som allmän belysning i trapphus, tvättstugor, garage och källare. Förutom en betydligt bättre belysning har detta medfört en stor minskning av elförbrukningen.

Solpaneler
I maj 2015 satte vi upp 100 solpaneler på hustaken på Munkhättevägen i Tumba. Elen som produceras används i fastigheten, bland annat till tvättstugan, ventilationen och belysningen i trapphusen. Våra ungdomsbostäder i Storvreten och Tuna som byggdes 2016 har solpaneler på taken och uppvärmning av varmvatten med värmepumpar.

Utfasning av oljepannor och elpannor
I enlighet med vårt miljöarbete har vi avvecklat våra oljepannor och elpannor för uppvärmning och varmvatten. Dessa har ersatts med bergvärmepumpar då det saknats tillgång till fjärrvärme. Detta har sänkt fastigheternas energiförbrukning med ca 40-50 %.

Energieffektiva fläktar
I Alby har befintliga fläktar försetts med energisparande styrutrusning som minskat elförbrukningen till fläktarna med upp till 30 %. Samtidigt pågår ett arbete med att byta ut gamla takfläktar till nya, mer energieffektiva.

Installation av termostatventiler
Vi har av åldersskäl bytt radiatorventiler på elementen i lägenheterna. I samband med dessa byten monteras energisparande termostatventiler på elementen och värmesystemen injusteras och trimmas.

Byte av styr- och reglerutrustning
Samtliga värme- och ventilationsanläggningar är idag uppkopplade mot ett datoriserat larm- och övervakningssystem för en säkrare och mer energieffektiv drift.

Uppföljning och driftoptimering
För att kunna sköta och driftoptimera anläggningarna krävs ett ständigt pågående arbete med månadsvis uppföljning av fastigheternas förbrukning vad gäller värme, vatten och el.

Några andra energiprojekt

  • Vi tilläggsisolerar när vi renoverar fasader
  • Vi väljer energisnåla vitvaror i våra lägenheter och tvättstugor
  • Vi inför individuell mätning av varmvatten och el när vi bygger nytt

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen