Vill du bli trygghetsombud?

Grannar som vakar över området ökar tryggheten. Det är något som Botkyrkabyggen som allmännyttigt bolag naturligtvis vill stödja, trygghet är viktigt för social hållbarhet. Nu stärks arbetet med trygghetsombud i alla stadsdelar.

Vad är trygghetsombud?
Trygghetsombuden arbetar ideellt och ska bland annat ha dialog med Botkyrkabyggen och föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka. Andra uppgifter är att ha nära kontakt med ansvarig polis samt underlätta för de boende att vara aktiva i trygghetsarbetet och tipsa polisen vid misstanke om brott.

Arbetsbeskrivning för områdesansvariga trygghetsombud:

 • Ansvara för strukturen kring vilka som är aktiva kontaktombud i stadsdelen och som bor hos Botkyrkabyggen.
 • Upprätta och uppdatera mejllistor till aktiva kontaktombud.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till Botkyrkabyggens områdeschef i aktuell stadsdel.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till kontaktperson i föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka.
 • Arbeta med EST, Effektiv Samordning för Trygghet:
  Ta emot utbildning i vad EST är, och står för, samt bli en rapportör veckovis till Botkyrkabyggens områdeschefer, som i sin tur rapporterar till EST.
 • Arrangera möten med berörda kontaktombud i områden, utifrån egen planering och tid.
 • Bidra till att ge förutsättningar för boende i området att vara aktiva och engagerade i trygghetsarbetet, tipsa polisen vid misstanke om brott med mera.
 • Upprätta kontakt med Grannstödsbilen och deras sätt att arbeta, samt gärna boka in sig och åka med en halv eller en dag för att få utökad kunskap.
 • Ha nära kontakt med ansvarig polis för Grannsamverkan & Grannstöd.

Vill du vara med?
Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka har huvudansvaret för trygghetsombuden. Trygghetsombuden ska finnas i alla fem stadsdelar, med ett huvudombud i varje. Ombuden får löpande information från polisen och ingår i EST (Effektiv Samordning för Trygghet).

Grannsamverkan & Grannstöd består av grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde.

Är du intresserad av att bli trygghetsombud, kontakta:

Jan Karlsson
Ordförande för Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka
Tel: 072-251 00 52
E-post: karlssonjan33@gmail.com  

Läs mer

Ladda ner foldern om trygghetsombud.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen