Tullinge

Botkyrkabyggens hus på Tullingebergsvägen i Tullinge.

Tullinge präglas till stor del av småhusbebyggelse, och ambitionen vid sekelskiftet var att skapa en "trädgårdsstad" med möjlighet för arbetarna vid gjuteriet i Hamringe att bosätta sig i egnahem. Den centrala, högre bebyggelsen tillkom under 60-talet och framåt. I slutet av 60-talet fick pendeltågsstationen ett nytt läge och här byggdes Tullinge centrum ut. På det tidigare flygflottiljområdet växer den nya kommundelen Riksten Friluftsstad fram, med marknära bostäder med en blandning av upplåtelseformer.

Fritid och skolor

Tullinges egen hembygdsgård Trädgårdstorp, har både gamla hus och en festplats. Vid Tullingesjön ligger Stendalsbadet. I närheten ligger Flottsbro med bad och skidanläggning. Friluftsområdet Brantbrink erbjuder både fotbollsplaner, tennisbanor, ishall och motionsspår. Lida friluftsområde med bad, skidbacke och belysta motionsspår ligger på bekvämt bussavstånd. Det finns två fritidsgårdar: Tullinge fritidsgård och Parkhemsgården.

Det finns ett flertal förskolor och grundskolor i Tullinge. Gymnasium finns på Tullinge gymnasium mellan Tullinge och Södertörns högskola samt på Gullviva gymnasium i Tullinge centrum. 

Kommunikation

Bussförbindelse till Tumba, Riksten/Lida och Huddinge finns vid Tullinge station. På mindre än 20 minuter tar dig pendeltåget till centrala Stockholm, till Tumba tar det bara tre minuter och till Södertälje 25 minuter. 

Service

Vid pendeltågsstationen ligger Tullinge Centrum med bland annat affärer, bank, restauranger, bibliotek och folktandvård. På andra sidan järnvägen finns vårdcentral.  

Våra bostäder i Tullinge

Botkyrkabyggens bestånd i Tullinge är varierat. Vi har alltifrån nybyggda lägenheter i Riksten Friluftsstad till sekelskifteshus i Hamringe.

Tullingebergsvägen
Tre punkthus, med sedumtak för miljön och digitalteknik för framtiden. Här finns SeniorBo 65+ och rök- och pälsdjursfritt boende. 

Banslättsvägen
Ett helt nytt kvarter på den gamla Trädgårdsmästartomten erbjuder både högre och lägre hus. De högre husen är så kallade lågenergihus. Samtliga lägenheter är försedda med bullerdämpande fasader och fönster.

Riksten
I ett naturnära område söder om Tullinge har Botkyrkabyggen byggt cirka 180 nya hyresrätter. De första hyresgästerna flyttade in runt årsskiftet 2008/2009, och under 2011 färdigställdes kvarteret intill med inflyttning i flera etapper. Under 2017 färdigställdes den tredje etappen.

Stendalsvägen   
Stendal är ett radhusområde av flerbostadsvillor där alla lägenheter har egen trädgård.

Flottbrovägen
Trädgårdstorpsområdet består av bostäder byggda på sent 80-tal. Alla lägenheterna på markplanet har egen trädgård.

Sågstuguvägen/Flottiljvägen
Området byggdes under de första åren på 90-talet och har karaktär av flerbostadsvillor. Bostäderna består av små lägenheter med annorlunda planlösning. Området ligger insprängt i äldre villabebyggelse. 

Anna Maria Roos väg
Triangeln är ett radhusområde, byggt 1992, där lägenheterna har egen trädgård. Tvättstuga och kvarterslokal ligger mitt i området.

Bernströmsvägen/Alice Tegnérs väg
Kv. Bulten byggdes på 50-talet. Husen har tre våningar utan hiss. Hyresgästerna tar själva stort ansvar för skötseln av området och ser gärna att nya hyresgäster deltar i det arbetet. Även huset på Alice Tegnérs väg har engagerade hyresgäster som själva tar ansvar för skötseln av grönytorna. Huset från 40-talet innehåller små lägenheter. 

Hamringevägen
Husen i Hamringe byggdes ursprungligen som arbetarbostäder för Alfa Laval, och ligger i en idyllisk miljö av kulturhistoriskt värde. Naturmark, trädgårdstäppor och strandtomt med båt- och badbrygga ger prägel åt området. Samtliga hus rustades upp i mitten av 80-talet.

Röda Radhusen byggdes på 1940-talet. Varje hus är 3 rok med ett källarplan samt en egen uteplats som sköts av hyresgästen.

De villaliknande flerbostadshusen Vita villorna byggdes i början av seklet. Varje hus har en 1:a, en 2:a och en 4:a. Runt varje hus finns grönytor som sköts av hyresgästerna själva.