Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23962 (78%) varav aktiva*5255
Interna (boende) 6666 (22%) varav aktiva*4897
Totalt 30628 varav aktiva*10152

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.