Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22306 (77%) varav aktiva*5795
Interna (boende) 6597 (23%) varav aktiva*5110
Totalt 28903 varav aktiva*10905

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.