Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 21115 (76%) varav aktiva*5794
Interna (boende) 6545 (24%) varav aktiva*4710
Totalt 27660 varav aktiva*10504

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.