Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23355 (78%) varav aktiva*5650
Interna (boende) 6648 (22%) varav aktiva*4926
Totalt 30003 varav aktiva*10576

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.