Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23588 (78%) varav aktiva*5665
Interna (boende) 6715 (22%) varav aktiva*4991
Totalt 30303 varav aktiva*10656

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.