Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22662 (77%) varav aktiva*5545
Interna (boende) 6600 (23%) varav aktiva*4774
Totalt 29262 varav aktiva*10319

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.