Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22930 (78%) varav aktiva*5745
Interna (boende) 6641 (22%) varav aktiva*4908
Totalt 29571 varav aktiva*10653

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.