Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 21853 (77%) varav aktiva*5962
Interna (boende) 6595 (23%) varav aktiva*4832
Totalt 28448 varav aktiva*10794

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.