Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 21510 (77%) varav aktiva*5782
Interna (boende) 6548 (23%) varav aktiva*4729
Totalt 28058 varav aktiva*10511

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.