Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 24375 (79%) varav aktiva*5479
Interna (boende) 6665 (21%) varav aktiva*4918
Totalt 31040 varav aktiva*10397

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.