Botkyrkabyggen går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 samt 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Nu går även Botkyrkabyggen med i Klimatinitiativet.

– Botkyrkabyggen har sedan tidigare flera ambitiösa miljömål. Naturligtvis vill vi även vara del av Allmännyttans klimatinitiativ, ett kollektivt upprop för att minska bostadssektorns miljöpåverkan. Botkyrkabyggen och andra allmännyttiga bolag är viktiga verktyg för kommunernas miljöarbete och bidrag till FN:s Agenda 2030, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Exempel på Botkyrkabyggens ytterligare planer för att öka den klimat- och miljömässiga hållbarheten:

  • Fossilbränslefria transporter, bolagets egna fordon, senast år 2020.
  • Fossilbränslefria transporter av entreprenörer senast år 2025.
  • Livscykelanalys med hållbarhetskalkyl vid nyproduktion och renovering.
  • Ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
  • Avfallsminimering, återvinning, avfallshantering och källsortering.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen