Barn bygger schackpjäser till Alby torg

Barnen på Alby fritidsklubb är snart klara med sitt uppdrag: Bygga stora schackpjäser med smart förvaring. Schacket är en del i Botkyrkabyggens arbete för att stärka civilsamhället i Alby och göra torget till en mer tillgänglig och levande mötesplats.

Sedan årsskiftet har barn mellan tio och tolv år måttat, sågat, slipat och målat de stora schackpjäserna. Nu återstår bara de vagnar där pjäserna ska förvaras. På Albydagen den 26 maj är det dags för spelpremiär.

- Uppdraget är stort, det är många pjäser. Det är också roligt, speciellt målningen är populär bland barnen. Det är viktigt att det som de skapar används publikt. Vi vill jobba för Alby, för vårt närområde, säger Olle Melander från ABF som lett tillverkningen med barnen på fritidsklubben.

För Botkyrkabyggen är schackspelet och samarbetet med ABF och Alby fritidsklubb ett av flera sätt att bidra till lokalsamhället och bygga band med invånare och föreningar. Att underlätta för människor att stanna upp, mötas och umgås är en viktig del i bostadsföretagets arbete med Alby torg och Alby centrum.

- För oss på Botkyrkabyggen är det viktigt att i ett tidigt skede engagera barn och unga att vara med och påverka sin omgivning. Vi har länge arbetat på det sättet i Alby och det ger goda resultat. Det skapar trygghet och minskar skadegörelsen och ger oss väldigt goda kontakter med de boende, föreningsliv och skolor i Alby, säger Alvaro Fuentes, hållbarhetsutvecklare på Botkyrkabyggen.

Produktionsfakta

Produktion:
Barnen på Alby fritidsklubb och Olle Melander, ABF

Beställare:
Botkyrkabyggen

Storlek:
Höjd 50 cm, bredd 30 cm

Material:
Plywood och furu

Premiär:
26 maj 2018

Schacket i Alby är ett exempel på Botkyrkabyggens sociala hållbarhetsarbete 2018. Hur vi arbetade med hållbarhetsfrågor förra året presenteras i vår hållbarhetsrapport den 23 april.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen