Nya ombud ska öka tryggheten i Botkyrka

Grannar som hjälps åt i grannsamverkansgrupper och grannstödjare som vakar över bostadsområdena skapar trygghet i kommunen. Nu förstärks det arbetet med områdesansvariga trygghetsombud i Botkyrkas alla stadsdelar.

Trygghetsombuden är ett nytt samarbete mellan Botkyrkabyggen, föreningen Grannsamverkan/Grannstöd samt Botkyrka kommun och en förstärkning av det trygghetsarbete som redan idag bedrivs i kommunen. Syftet är att öka engagemanget i civilsamhället.

- Satsningen på trygghetsombud är viktig för en positiv utveckling i Botkyrkabyggens områden. Trygghet uppskattas av våra hyresgäster, det är ett socialt kitt som vi alla behöver för att trivas och må bra. Det är inte minst efterfrågat i kommunens norra delar där vi idag behöver öka engagemanget och få igång arbetet med grannstöd, säger Jan-Erik Sandh, affärsområdeschef på Botkyrkabyggen.

- Trygghet i kommunens samtliga bostadsområden och stadsdelar är en gemensam angelägenhet för alla medborgare. En viktig utveckling av Grannstöd/Grannsamverkan är att få flera kunniga ombud ute i stadsdelarna. Vi vill nå ut till vartenda hushåll med budskapet att hjälpa till med trygghetsarbetet. Du har stöd i detta från alla samarbetspartners. Kom med du också! säger Jan Karlsson, ordförande i föreningen Grannstöd/Grannsamverkan i Botkyrka kommun.

- Med hjälp av trygghetsombuden kan kommunen, polisen och Botkyrkabyggen ta tillvara på medborgarnas upplevelse av trygghet i lokalområdet, tillsammans kan vi skapa en samlad lägesbild kring vart otryggheten finns som kan visa vart Botkyrkas gemensamma resurser ska riktas, säger Natasha Engberg, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun.

Trygghetsombuden jobbar ideellt och ska bland annat ha dialog med Botkyrkabyggen och föreningen Grannsamverkan/Grannstöd. Ombuden ska även veckovis rapportera om EST-arbetet, ett samarbete mellan polisen, kommunen och Botkyrkabyggen, till Botkyrkabyggens områdeschefer. I uppgifterna ingår även att ha nära kontakt med ansvarig polis samt underlätta för de boende att vara aktiva i trygghetsarbetet och tipsa polisen vid misstanke om brott.

Uppgifter för områdesansvariga trygghetsombud:

 • Ansvara för strukturen kring vilka som är aktiva kontaktombud i stadsdelen och som bor hos Botkyrkabyggen.
 • Upprätta och uppdatera mejllistor till aktiva kontaktombud.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till Botkyrkabyggens områdeschef i aktuell stadsdel.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till kontaktperson i föreningen Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka.
 • Arbeta med EST, Effektiv Samordning för Trygghet: Ta emot utbildning i vad EST är, och står för, samt bli en rapportör veckovis till Botkyrkabyggens områdeschefer, som i sin tur rapporterar till EST.
 • Arrangera möten med berörda kontaktombud i områden, utifrån egen planering och tid.
 • Bidra till att ge förutsättningar för boende i områden att vara aktiva och engagerade i trygghetsarbetet, tipsa polisen vid misstanke om brott mm.
 • Upprätta kontakt med Grannstödsbilen och deras sätt att jobba. Gärna boka in sig och åka med en eller halv dag för att få utökad kunskap.
 • Ha nära kontakt med ansvarig polis för Grannsamverkan/Grannstöd.

Den som är intresserad av att bli trygghetsombud: Kontakta gärna Jan Karlsson, ordförande i styrgrupp för Grannsamverkan/Grannstöd: 072-251 00 52

Bakgrundsfakta

 • Grannsamverkan/Grannstöd har huvudansvaret för trygghetsombuden. Trygghetsombuden ska finnas i alla fem stadsdelar, med ett huvudombud i varje stadsdel. Ombuden får löpande statistik och information från polisen och ingår i EST.
 • EST (Effektiv Samordning För Trygghet) är ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och polisen.
 • Grannsamverkan/Grannstöd består av grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen