Chris Österlund premiärgäst i Radio Allmännyttan

Hur hyran ska sättas – marknadshyra eller i förhandlingar – är under debatt. Det är också ett av ämnena i nya Radio Allmännyttan, en pod om hyresrätten och bostadspolitik. Botkyrkabyggens vd Chris Österlund intervjuas i premiäravsnittet.

- Det bästa är att förbättra det unika system för hyressättning som Sverige har i dag, att införa marknadshyror i Sverige skulle inte lösa problemen på dagens bostadsmarknad, säger Chris Österlund.

I programmet berättar Chris Österlund om den rapport som PwC tog fram för några år sedan och som bland annat visar att länder med marknadshyror och social housing har stora problem.

- De som har marknadshyra står kvar med bostadsbrist, de står kvar med människor som hamnar utanför samhället och får ännu högre transfereringar i samhället, säger hon i programmet.

Radio Allmännyttan deklarerar varför just Botkyrkabyggens vd Chris Österlund valdes ut som gäst i premiären av den nya poden: ”Hon löste hyrestvister i Hyresmarknadskommittén och medverkade i regeringens förhandlingar om hyressättningssystemet. Nu sitter hon med i Allmännyttans hyresråd och i Hyreskommissionen. Man kan säga att Chris Österlund har haft anledning att fundera på hyresförhandlingar och vad som skulle vara bästa sättet att bestämma hyrorna.”

Avsnittet med Chris Österlunds funderingar kring detta går att lyssna på via Soundcloud Bakom Radio Allmännyttan står SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen