Botkyrkabyggens VD kan bli Årets offentliga ledare

Årets offentliga ledare är instiftat av tidningen Dagens Samhälle och går till en ledare, verksam som högre chef inom kommun, landsting, region eller motsvarande verksamhet. Personen ska ha bredd som ledare, få goda referenser från kollegor och medarbetare och kunna tjäna som inspiration och förebild för andra chefer och ledare.

- Jag är mycket glad och hedrad, min strävan som ledare är att spela med öppna kort, vara tydlig och nära följa verksamheten. Mitt och medarbetarnas uppdrag är viktigt, vi som jobbar i allmännyttan har både ansvar och möjligheter att göra skillnad i människors vardag. Att bidra till ett mer hållbart samhälle både socialt, miljömässigt och ekonomiskt är en stark drivkraft för mig, säger Chris Österlund.

Juryn lyfter fram att Chris Österlund ”kombinerar affärsmässighet med samhällsnytta och knyter alla insatser som görs inom det kommunala bostadsbolaget till FN:s Agenda 2030 om hållbarhet. Ett exempel är projektet ”Qvinna i Botkyrka” där långtidsarbetslösa kvinnor bland hyresgästerna erbjuds kurser i svenska, jämställdhet, kost och hälsa samtidigt som de jobbar med städning i fastigheternas gemensamhetsutrymmen.”

Juryn består av: Olov Carlsson, chefredaktör och vd för Dagens Samhälle, juryns ordförande. Margareta Winberg, tidigare vice statsminister (S), jämställdhetsminister, jordbruksminister och arbetsmarknadsminister. Peter Örn, tidigare chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio, samt ordförande för Delegationen för hållbara städer. Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Bo Frank, tidigare ordförande (M) i kommunstyrelsen i Växjö och riksdagsledamot.

Vinnaren offentliggörs den 15 maj på Stora Samhällsgalan.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen