Seniorerna skapar konst i Fittja

Vad har barnen, mammorna och systrarna gemensamt? Svaret är att de alla har skapat konstverk som har prytt konstkuben i Fittja. Nu är det dags för nästa grupp att skapa konst i Fittja: seniorerna.

- Våra äldre syns inte så mycket i det offentliga rummet. Därför är det väldigt viktigt att lyfta fram deras röster och berättelser, säger Saadia Hussain, konstnärlig ledare för projektet.

Nu planeras för nästa konstverk som ska pryda konstkuben i Fittja, nämligen Seniorernas konst. Konstkuben är konstprojektet i Fittja vars syfte är att synliggöra grupper som annars inte får särskilt stort utrymme i samhället. Detta har tidigare gjort det möjligt för ungdomar, mammor och systrar i Fittja att illustrera sina berättelser på kuben. Nu planeras för det fjärde projektet som kommer att resultera i ett konstverk som förmedlar Fittjas seniorers livsberättelser. Berättelser som vi vanligtvis ser och hör väldigt lite av.

- För oss är det här en demokrati- och hållbarhetsfråga: vem får synas och bestämma hur det offentliga rummet ska se ut? Därför är det självklart att Botkyrkabyggen stödjer Konstkuben. Det är ett viktigt hållbarhetsarbete ur det sociala perspektivet, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Tanken med projektet är att omvandla minnen och stora ögonblick från Fittjas seniorers liv till ett konstverk som förmedlar en värdig bild av områdets äldre. På så sätt hyllas både de äldre, men också åldrandet.

- Att åldras ses ofta som någonting negativt i vårt samhälle. Men jag tycker tvärtom att det är väldigt mäktigt att få äga alla dessa år och historier, säger Saadia Hussain.

Projektet är än så länge i planeringsstadiet och tanken är att det ska starta i början av 2019 med en kick off.

Fakta  Seniorernas konst är fortsättningen på Systrarnas konst, Ungdomarnas konst och Mammornas konst som resulterat i konstverk som idag pryder Konstkuben i Fittja. Botkyrkabyggen sponsrar Konstkuben som ligger centralt placerad i Fittja, på parkeringsplatsen vid Värdshusvägen.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen