Systrarnas konst blir Konstkubens tredje projekt

Tack vare Botkyrkabyggens satsning Konstkuben har Fittjas ungdomar och mammor fått möjlighet att berätta sina historier via konsten. Näst på tur att skapa ett uttrycksfullt konstverk är Fittjas systrar. Det tredje projektet börjar nu.

Den gråa betonglokalen ovanpå Ungdomens hus i Fittja omvandlades för några år sedan till en konstscen där olika Fittja-invånare löpande förmedlar nya berättelser genom konstverk. Berättelser av Fittja och för Fittja. Det första konstverket förmedlade ungdomarnas berättelser. På invigningen av konstverket blev ungdomarnas mammor ivriga att få berätta sina historier. När mammornas konstverk invigdes fylldes platsen runt Konstkuben av mammornas väninnor och medsystrar. Då väcktes idén för nästa konstprojekt som ska komma att pryda Konstkubens sista tomma vägg under en tid framöver; Systrarnas konst.

Mammornas konst på Konstkuben i Fittja.

I februari börjar arbetet med att samla ihop en grupp av systrar i olika åldrar. Gruppen kommer troligtvis att bli en blandning av mammor från det tidigare konstprojektet, kvinnor från Botkyrkabyggens arbetsmarknadsprojekt Qvinna i Botkyrka och systrar som inte har varit del av något tidigare projekt. På den internationella kvinnodagen, den 8 mars, startar det kreativa konstprojektet med en kickoff innan målningens innehåll börjar diskuteras och skisser utformas. I maj kommer vi att få ta del av Fittjas systrars berättelser genom en tredje målning på Konstkubens betongväggar.

Botkyrkabyggens satsning Konstkuben främjar en positiv och kreativ bild av Fittja och dess invånare, vilket resulterar i en mer mångsidig bild av området och en kontrast till medias ofta negativa bild.
– Konstkuben skapar en möjlighet för att andra ska vilja komma hit och se konsten samtidigt som de upptäcker Fittja, säger projektets konstnärliga ledare Saadia Hussain. Genom Konstkuben synliggörs även grupper som annars ofta är osynliga i konsten och i samhället i stort.

Konstprojektens konstnärliga ledare Saadia Hussain.

Genom Konstkuben får ungdomar en röst, mammornas berättelser lyfts fram och kvinnor får ta plats i Fittjas offentliga rum. Saadia Hussain understryker dock att Konstkubens syfte är att skapa en maktbalans i samhället och inte en uppdelning av grupper.
– Projektet med Konstkuben bidrar till att jämna ut makten i samhället, säger Saadia Hussain. 
Varje projekt ger oss nya ingångar till invånarna i Fittja och vi vill inkludera fler, så som Fittjas bröder och pappor, i de kommande projekten.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen